Virtuaalifasilitointi monipaikkaisessa työssä

Virtuaalifasilitointi yhteisöllisyyden ja keskustelukulttuurin edistämisessä.

Kyseessä on kolmen kerran prosessi, jossa haetaan uusia, sähköisiä kanavia (eritoten video ja Lync) hyödyntäviä työskentelytapoja monipaikkaiseen organisaatioon ja verkostotyöhön. Painopiste on nimenomaan oikeudenmukaisuuden kokemuksen, yhteistyön ja yhteisöllisyyden tunteen syventämisessä teknisen välineosaaminen rinnalla. Prosessissa tutkaillaan myös, miten luoda myönteistä energiaa ja yhteistä ajattelua tasapuolisen ja osallistavan toimintakulttuurin luomiseen. Hankkeen kohderyhmänä ovat kehittäjät ja esimiehet.