Tilastohaastattelijoiden tukeminen verkon kautta tehtävänä työnohjauksena

Hankkeessa pilotoidaan hajautetusti työskentelevien tilastohaastattelijoiden työnohjausta verkon välityksellä. Hanke on osa uusien toimintatapojen kokeilua.

Ulkopuolinen palveluntuottaja toteuttaa kahdelle pilottiryhmälle työnohjausta verkon välityksellä. Korostetaan teemoja henkinen hyvinvointi, hankalat asiakaskohtaamiset, erillään muusta organisaatiosta työtä tekevien tukeminen ja motivointi. Työnohjauksessa näkökulmana on viraston valmentavan johtamisen mallin mukainen ratkaisukeskeisyys.