Yhdessä yhtenäinen Kansallisarkisto

Arkistolain muutoksen myötä on tulossa mittava organisaatiomuutos, joka vaikuttaa tällä hetkellä hyvin itsenäisten maakunta-arkistojen (7 kpl) henkilöstöön. Organisaatiomuutoksessa toimintatapoja, johtamista ja prosesseja yhtenäistetään uudessa yhtenäisessä Kansallisarkistossa.

Tavoitteena on selkeyttää näkemystä yhteisestä strategiasta sekä lisätä vuorovaikutusta organisaatiossa. Hankkeessa kehitetään palautteen antamista ja osallistavaa suunnitteluotetta. Monipaikkaisena organisaationa virtuaaliyhteyksiä hyödynnetään mahdollisimman paljon. Hankkeessa käytetään ulkopuolisen asiantuntijan osaamista.