Työhyvinvoinnin muutostukihanke Suomen Brysselissä sijaitseville edustustoille

Edustustot ovat olleet pitkään haasteellisessa tilanteessa yhteishallinnon suunnittelun ja toimeenpanon sekä siihen liittyvien lukuisten sovittavien asioiden kanssa.  Kolmen edustuston henkilömäärä on suuri, työtehtävät erittäin moninaisia, ja aikataulut nopeasti muuttuvia ja vaativia. Ympäristö edellyttää niin johdolta kuin koko henkilöstöltä erinomaista asiantuntijuutta sekä kykyä joustavuuteen ja tulokselliseen työpanokseen. Näissä raameissa henkilöstön hyvinvointiin ja jaksamiseen, sekä avoimuuteen ja tiedonkulkuun työyhteisössä on erittäin tärkeää panostaa. Työhyvinvointiyksikkö halusi tarjota edustuston johdon, hallintotiimin ja henkilöstön valmennusta muutoksen tueksi, yhdessä tekemisen vahvistamiseksi ja henkilöstön osallistamiseksi.

Henkilöstö ja edustustojen johto kokoontuivat koko henkilöstölle suunniteltuun työyhteisöpäivään, sekä lisäksi johdolle ja tiiminvetäjille tarjottiin omaa valmennusta. Kaikkiin valmennuksiin valmistauduttiin huolellisesti ja ne pyrittiin kohdentamaan erittäin tarkasti tarpeita tukeviksi. Työyhteisöpäivässä paikalla oli erittäin hyvä osanotto eri henkilöstöryhmistä. Johdon kannustus ja läsnäolo olivat edellytys työpajan onnistumiselle ja hyvän vuorovaikutuksen syntymiselle. Johdon antama palaute henkilöstön osaamisesta ja asiantuntevuudesta välittyi vahvasti työpajassa, ja kaikki osallistujat olivat mukana aktiivisesti.
 
”Päivä oli onnistunut ja hyvä avaus sille, miten voimme yhdessä panostaa jatkossakin työnteon ja työyhteisöjen kehittämiseen”, totesi hallintopäällikkö Anu Vuori-Kiikeri työpajan jälkeen ja kiitti lämpimästi kaikkia osallistujia. ”Meitä kaikkia yhdistää se, että olemme työyhteisön jäseniä ja omassa tehtävässämme tärkeä osa kokonaisuutta ja tulosta.”