Hyppää sisältöön

Hankkeet

Ajanhallintakoulutuksesta apua työajan käyttöön

Ulkoasiainministeriön henkilöstöstrategian yksi tavoite on henkilöstöresurssien kohdentaminen ja priorisointi/depriorisointi. Priorisointi ja depriorisointi ovat olennaisen tärkeitä..

Esimiestyön kehittäminen

Pyhäselän vankilassa toteutettiin Kaiku-rahan puitteissa esimiehille suunnattu työhyvinvointihanke kevään 2011 aikana. Hankkeen nimissä järjestettiin esimiestyönohjausta..

Arvostava ja kannustava työyhteisö

Kaiku-projektin tarkoituksena oli parantaa Oulun seudun ulosottoviraston työhyvinvointia organisaation yhteistä osaamista luomalla ja yhteistä osallistumista..

Uuden organisaation käytänteiden luominen

Opetus- ja kulttuuriministeriö päätti v. 2010 yhdistää Jyväskylän näkövammaisten koulun ja Haukkarannan koulun uudeksi valtion..

TEM:n asiantuntijoille suunnattu työssä jaksamisen tukihanke 8+8+8

Työ- ja elinkeinoministeriössä toteutettiin vuonna 2011 asiantuntijavalmennus ”8+8+8”. Valmennuksen nimi on lyhenne valmennuksen teemasta: 8..

Yhteispeli

Riihimäen vankilassa toteutettiin työhyvinvoinnin kehittämishanke Kaiku-tukirahoituksella vuosina 2010–2011. Hankkeen suunnitelma perustui vuonna 2008 tehtyyn VM-baro..