Toimivat käytännöt ja hyvinvoiva henkilöstö Hämeen TE-toimistossa

Hämeen Ely-keskusalueen viisi TE-toimistoa yhdistyivät vuoden 2013 alusta yhdeksi TE-toimistoksi. Tässä yhteydessä toimipaikkakohtainen organisoituminen ja palvelu muuttui koko alueen kattavaksi palvelulinjoittain tuotettavaksi palveluksi.

Hämeen TE-toimistossa toteutettiin henkilöstön hyvinvointia edistävä työhyvinvointihanke vuosina 2013-2014. Hankkeessa keskeisimpiä haasteita olivat toimivan etäjohtajuuden ja etäalaisuuden saavuttaminen sekä toimivan vuorovaikutuksen ja yhteisöllisyyden aikaansaaminen hajautetussa organisaatiossa. Hankkeessa pystyttiin luomaan perustaa muuttuvalle työtavalle ja organisaatiolle uudenlaisen toimintatavan syntymiseen. Hankkeella saatiin toisaalta toimintatapoja yhtenäistettyä, toisaalta luotua uudenlaisia työtapoja, joilla edistettiin työn sujumista ja näin myös työhyvinvointia.