Työyhteisökehittäjävalmennus

Työyhteisökehittäjävalmennus toteutettiin 12.12.2012 – 14.03.2013 välisenä aikana. Valmennukseen osallistui 22 henkilöä ministeriön eri osastoilta ja henkilöstöryhmistä. Idea syntyi Kaiku-kehittäjien lopputyönä, ja hanke toteutettiin Valtiokonttorin Kaiku-työhyvinvointipalvelujen taloudellisella tuella.

Valmennuksessa käytettiin perinteistä luento-opetusta, ryhmäkeskusteluja ja harjoituksia opetustilanteissa, mentorointia kummiryhmissä sekä yksilötyöskentelyä tehtävien parissa. Valmennus koostui neljästä lähiopetuspäivästä, joiden välillä järjestettiin kummitapaamisia. Kummeina toimivat ministeriön Kaiku-kehittäjät. Valmennukseen liittyi omaan työyhteisöön liittyviä pohdintatehtäviä sekä kehittämistehtävä, jotka esiteltiin viimeisenä valmennuspäivänä.

Kaiku-kehittäjien ja työyhteisökehittäjien verkosto on aloittanut säännölliset tapaamiset.