Työhyvinvoinnin kehittämishanke

Hanke toteutetaan sekä 1-2 päiväisinä prosessipäivinä että kuukausittaisina työnohjaussessioina. Johdon ohjaus nivoutuu osaksi kokonaisprosessia, jotta valmentautuminen, suunnittelu ja toteutus synkronoituu toiminnassa.

Hankkeessa lähtökohtana on hyvinvoinnin lisääntyminen jaetun perustan (organisaation arvot, periaatteet, tavoitteet ja strategia) pohjalta. Yksikön toimintaa kuvaa avoin dialoginen keskustelu, jonka avulla rakennetaan uudelleen yksikön vuorovaikutus- ja toimintafoorumeita sekä -tapoja.

Tehtäväkokonaisuuksia ja työprosesseja on voitu muuttaa ja hakea osaamiseen vahvistusta yhteisöllisen keskustelun tuloksena; kuitenkin suhteessa toimintaympäristöömme ja sen asettamiin vaatimuksiin. Oppimista harjoitellaan kaksikehäisesti reflektion ja dialogin keinoin.

Prosessipäivien ja työnohjausistuntojen rakenne perustuu yhteisökokouksen ideaan: yhteisö syntyy jokaisen osallistujan aktiivisuuden tuloksena. Hankkeessa voidaan tehdä päätöksiä toimintatavoista ja tehtyjä päätöksiä seurataan, joten kehitysideat voidaan viivytyksettä ottaa yhteiseen käyttöön ja osalliset sitoutuvat yhteisiin ratkaisuihin. Olemme onnistuneet kehittämään kokouskäytäntöjä, suunnittelemaan ja lisäämään yksiköiden välistä ja yleistä osaamista.