TEM:n valmistelijoille, avustajille ja sihteereille suunnattu työssä jaksamisen hanke 8+8+8

Työ- ja elinkeinoministeriössä toteutettiin vuonna 2013 työhyvinvointivalmennus ”8+8+8” valmistelijoille (suunnittelijat, tarkastajat), avustajille ja sihteereille. Hankkeen nimi on lyhenne valmennuksen teemasta: 8 tuntia töitä, 8 tuntia vapaa-aikaa ja 8 tuntia lepoa. Hankkeessa 14 valmennettavaa kävi läpi seitsemän moduulia sisältäneen ja kahdeksan päivää kestäneen valmennuskokonaisuuden välitöineen kahdeksan kuukauden aikana. Valmennuksessa paneuduttiin työhyvinvoinnin haasteisiin ja edellytyksiin sekä kannustettiin valmennettavia omaehtoisen työhyvinvoinnin kehittämisiin monin eri tavoin. Käytettyinä menetelminä olivat luennot, ryhmä- ja pari- ja yksilötyöskentelyt sekä yksilöcoaching. Valmennuksen toteutti valmentaja Helena Kokko Miska Oy:sta yhteistyössä ministeriön osaamisen kehittämisen ja työhyvinvoinnin vastuualueen kanssa.

Valmennuksesta saatu palaute oli erittäin hyvää ja osallistujat kokivat saaneensa valmennuksesta apua ja tukea työssäjaksemiseensa ja oman elämänsä hallintaan.