Posttraumatyöpajat osana poliisin jälkipuintikäytäntöjä

Poliisihallinnossa toteutettiin marraskuussa 2012 osana työkyvyn tukemisen toimenpiteitä ja kriittisten tilanteiden jälkitoimia kaksi posttraumatyöpajaa kriittisissä tilanteissa olleille poliisihallinnon työntekijöille.  Työpajojen toteutus perustui Yhdysvalloissa FBI:n kehittämään Post Critical Incident Seminar-malliin, jossa oleellisina elementteinä ovat psykoedukaatio, EMDR-terapia  ja vertaistuki. Työpajat on tarkoitettu henkilöille, joiden kriittisestä tilanteesta on kulunut vähintään 6 kk eivätkä muut tukitoimenpiteet ole auttaneet riittävästi. Toiminnan tarkoituksena oli kokeilla mallin soveltuvuutta poliisihallinnossa Suomessa.

Posttraumatyöpajoihin osallistui yhteensä 40 henkilöä, joista suurin osa oli poliisimiehiä. Toiseen työpajaan kutsuttiin vakavien lapsiin kohdistuneiden rikosten tutkijoita. Heidän osallistumisellaan pyrittiin selvittämään työpajan sopivuutta kumulatiivisen stressin hallintaan.

Yhden työpajan kesto oli kolme päivää ja ne sisälsivät aiheeseen liittyviä luentoja, EMDR-terapiaa sekä vertaistukikeskusteluja. Luentojen aiheina olivat mm. kriittiset tilanteet, stressi, stressin oireet ja ilmeneminen sekä työkaluja stressistä palautumiseen. Työpajojen vetäjänä toimi PhD Roger M. Solomon Yhdysvalloista. EMDR-terapiat toteutettiin hänen ohjauksessaan ja hänellä oli apunaan suomalaisia terapeutteja. Vertaistukikeskusteluja ohjasivat poliisimiehet, jotka olivat itse olleet osallisina kriittisissä tilanteissa ja osallistuneet vastaavan tyyppiseen työpajaan aikaisemmin.

Palautetta kerättiin työpajojen toteutusmallin mukaisesti välittömästi ja kuukausi jälkeen. Palautteiden mukaan työpajat olivat erittäin onnistuneita. Osallistujien mukaan heidän elämänhallintansa oli parantunut, eikä kriittiset tilanteet häirinneet elämää enää niin paljon. Osallistujat kokivat myös saaneensa valmiuksia toimia työkaverien vertaishenkilöinä vastaavissa tilanteissa.

Poliisihallitus pyrkii järjestämään posttraumatyöpajoja jatkossa säännöllisesti ja seuraavat kaksi työpajaa on jo sovittu toteutettavaksi vuoden 2013 aikana. Poliisihallinnossa on myös kuvattu prosessi, jolla seulotaan kumulatiiviselle stressille altistuvia työntekijöitä sekä ohjataan heidät työterveyshuoltoon työkyvyn arviointiin säännöllisesti.