Tiedon luo: Opettele huomisen osaaminen jo tänään

Miksi jotkut ihmiset menestyvät paremmin kuin toiset? Ovatko he nopeampia ja rohkeampia oppimaan uutta, vai ovatko he onnistuneet löytämään omat vahvuutensa aikaisemmin kuin muut? Tulevaisuudessa jokainen tulee tarvitsemaan luovaa ongelmanratkaisutaitoa ja urheilulle ominaista ajatusta jatkuvasta kehittymisestä. Mikä yhteys näillä on menestykseen ja kannattaako aina tavoitella parasta suoritusta?

Keskinäisriippuvaisuuksien maailmassa on fiksua investoida yksilöiden, organisaatioiden ja yhteiskunnan hyvinvointiin ja kilpailukykyyn, eli jatkuvan oppimisen kehittämiseen. Kun yksilöt pääsevät itse muovaamaan omaa tapaansa tehdä työtä ja pohtimaan tavoitteita vuorovaikutuksessa tiimikavereidensa kanssa, työlle on helpompi löytää yhteinen merkitys ja motivaatio. Riippumatta siitä, puhummeko huippu-urheilusta tai vaativasta asiantuntijatyöstä, onnistuminen on usein seuraus yksilöiden hyvinvoinnista ja toimivasta yhteistyöstä, eli joukkueen tai tiimin erilaisten taitojen, näkökulmien ja osaamisen yhdistämisestä.

Valmentava johtaminen on luottamusta, yhdessä tekemistä ja kysymistä tietämisen sijaan.

Valmentava johtaminen on yksinkertaisimmillaan luopumista vallasta ja joukkueen tai henkilöstön osallistamista uudella tavalla. Se on luottamusta, yhdessä tekemistä ja kysymistä tietämisen sijaan. Kun pelisäännöistä ja työn tavoitteista keskustellaan ja sovitaan yhdessä, lopputuloksena on työhönsä paremmin sitoutuneita työntekijöitä. Itseohjautuvan tiimin ja joukkueen suoriutumisen mittareita ovat  erilaiset ongelmatilanteet, jotka aiemmin voitiin jättää johtajien tai valmentajien hoidettavaksi. Tiimien ja yksilöiden menestymisen kannalta onkin tärkeää, että jokainen voi kehittyä työssään arvostavassa, oppimismyönteisessä ja innostavassa ilmapiirissä.

Onnistuminen vaatii luonnetta, rohkeutta, sopivasti lahjakkuutta sekä paljon harjoittelua ja työtä. Menestyminen vaatii myös sen, että välillä on hyvä ymmärtää vaihtaa suuntaa ja etsiä uusia unelmia. Ajatus jatkuvasta kehittymisestä (growth-mindset) on sisäänrakennettu urheiluun, jossa jokainen harjoitus lajista riippumatta on omien taitojen, tiedon ja osaamisen kasvattamisen mahdollisuus. Tärkein kysymys lienee kuitenkin se, kuinka hyvin tunnet itsesi ja omat voimavarasi, eli osaatko harjoitella oikeita asioita?

Kuinka hyvin tunnet itsesi ja omat voimavarasi, eli osaatko harjoitella oikeita asioita?

Menestys on itsensä voittamista ja omien tavoitteidensa saavuttamista ilman, että talloo urapolkunsa varrella muita ihmisiä. Oppimisen ja henkisten voimavarojen kehittämisen taustalta Tiedon luo -podcastissa vieraillut urheiluvaikuttaja Erkka Westerlund nostaa esille sisäisen motivaation, asenteen, itseluottamuksen, vastuullisuuden ja suoritustunteen merkityksen. Hyvä tunne parhaimmillaan kasvattaa suorituksen tasoa ja osaamista. Erkka pitääkin työtä parhaana opettajana, tehtiinpä sitä urheilukentällä tai konttorissa.

Tiedon luo -podcastin valmentamista käsittelevässä jaksossa ovat mukana myös psykologi, valmentaja ja erityisasiantuntija Maarit Lassander valtioneuvoston kansliasta ja korkeakouluharjoittelijana Valtiokonttorissa työskennellyt viestintäkoordinaattori Amira Attia.

Mitkä ovat tärkeimpiä taitoja tai millaista osaamispääomaa olet kartuttanut oman työsi kautta?