Tiedon luo: Språkfiilis – vad känner du?

Förståelse. Attityd. Bemötande. Genuint fungerande tvåspråkighet varierar från en situation till en annan. I vissa fall går det bra att slänga in några ord på ditt modersmål när du pratar ditt andraspråk medan det i andra fall är korrektheten i språket som är avgörande. I bildserien ”Språkfiilis – vad känner du?” som jag gjorde tillsammans med programledaren och komikern Janne Grönroos ville vi undersöka tvåspråkighetens olika sidor och vad det innebär att förlora en del av sin identitet när man byter språk.

Som tvåspråkig har man gjort en hel del misstag genom åren när man växlat mellan språk. En gång går det smidigt att byta språk medan det en annan gång känns otroligt svårt, det är som att vara en elefant i en porslinsbutik när man försöker hitta ord och formulera sina tankar. Det kan också hända att man av misstag säger lite fel och får ett glas på cafét då man ville beställa glass, vilket har hänt mig.

Språkinlärning är en ständigt pågående process, där motivation spelar en viktig roll. I Tiedon luo -podcastens andra avsnitt ”Vi älskar alla som bara ens försöker” funderar vi tillsammans med Janne och språkrättrådet Corinna Tammenmaa på frågor kring språklig identitet, tvåspråkighet och språkanvändning i arbetslivet. Viljan att väcka eller höja finskspråkigas inre motivation att lära sig svenska, öppna upp för tankar och reflektion samt sänka tröskeln för att tala svenska är tanken bakom både bildserien och poddavsnittet.

Myndigheterna behöver språkkunskaper för att bygga ett bättre samhälle där alla kan vara synliga. I dag talas över 160 modersmål i Finland, vilket innebär att fler och fler är flerspråkiga. Enligt Statistikcentralen talar 7,8 procent av befolkningen något annat språk än finska, svenska eller samiska som sitt modersmål. Bakom siffrorna finns personer som har olika behov att lära sig de officiella språken.

Kommentera gärna vad du har för tankar om tvåspråkighet och i vilka sammanhang du har haft nytta av att kunna svenska?

 

I Statskontorets podcast Tiedon luo tar Henni Purtonen lyssnarna med på en resa under vilken man utforskar viktiga frågor om framtidens arbete och ledarskap. I varje avsnitt bidrar gästernas erfarenheter och observationer av världen till att rama in ett visst ämne med anknytning till samhället eller arbetslivet. Henni pratar också med gästerna om livet, drömmar och framgång.