Niina Nurminen: Kun näyttämötaide ja organisaatioiden ongelmat kohtaavat

Virkamieskin voi olla työssään uskomattoman luova etsiessään ratkaisua toinen toistaan mutkikkaampaan hallinnolliseen tai lainsäädännölliseen ongelmaan. Mitä luovuus oikeastaan on ja millaiset olosuhteet luovuus vaatii ympärilleen? Näyttelijä ja yrittäjä Niina Nurmisen kanssa keskustelemme luovuudesta ja sen johtamisesta Tiedon luo -podcastin viidennessä jaksossa.

Työyhteisövalmentajana Niina tuo näyttämötaiteen osaksi organisaatiomaailmaa kiehtovalla tavalla. Luovan prosessin eri vaiheiden lisäksi tutustumme Forum-teatterin kautta yhteen esimerkkiin siitä, miten teatterilähtöisiä menetelmiä voidaan käytännössä viedä organisaatioihin ja mitä hyötyä siitä voi olla. Keskusteluun nousee myös oikea-aikaisuuden ja turvallisen ilmapiirin merkitys.

Luovuus voi olla sekä yhteisön että yksilön ominaisuus.

Ihmisten ja organisaatioiden kyky oppia ja kehittyä aiempaa nopeammassa tahdissa on tärkeää maailmassa, jossa tulevaisuuden mahdollisuudet ja ennalta arvaamattomien ongelmien ennakoiminen on yhä hankalampaa. Luovuuden johtajalla voikin olla monia erilaisia rooleja.

– Johtajan tehtävänä on sietää epävarmuutta ja epätäydellisyyttä. Ensin täytyy mahdollistaa vapaata tilaa. Päätöksenteko ja valinnat tulevat myöhemmin. Ja tietysti täytyy johtaa lähemmäksi päämäärää silloin, kun näyttää siltä, että mennään metsään, Niina kuvailee Tiedon luo -podcastissa.

Lisäksi jaksossa kuullaan työ- ja elinkeinoministeriön teollisuusneuvos Antti Joensuun ajatuksia liittyen valtionhallinnon uudistamiseen, luovuuden tärkeyteen ja onnekkaiden sattumien mahdollistamiseen. Antin välikommentissa kuulet, millaisia uudistuksia hän tekisi valtionhallintoon ja miksi hän on saanut anarkistin leiman.

– Johtajuuden ehkä yhtenä kulmakivenä voidaan pitää luovuuden johtamista. Hyödyllistä vuorovaikutusta tulisikin lisätä niin, että organisaation rajat, säännöt ja totutut toimintatavat eivät olisi esteenä työn tekemiselle ja uuden kokeilulle, Antti sanoo.

Luovuuden johtamisen näkökulmasta Antti haastaa Niinan ja Hennin keskustelemaan serendipiteetistä. Mistä he siis puhuvat ja miksi jokaisen johtajan tulisi osata hyödyntää serendipiteettiä omassa työssään. Tervetuloa kuuntelemaan Valtiokonttorin Tiedon luo -podcastia!

Tiivistelmä jaksosta suomeksi ja ruotsiksi.

Valtiokonttorin Tiedon luo -podcastissa Henni Purtonen johdattaa kuuntelijat tulevaisuuden työelämän ja johtamisen ajankohtaisten kysymysten äärelle. Jokaisessa jaksossa vieraiden kokemukset ja havainnot maailmasta kehystävät jotakin ajankohtaista yhteiskuntaan tai työelämään liittyvää teemaa. Henni juttelee vieraiden kanssa myös elämästä, unelmista ja menestyksestä.

Teksti ja kuva

Henni Purtonen

Viestintäasiantuntija, Valtiokonttori

Teksti ja kuva

Tiedon luo

Podcast , Valtiokonttori

Vastaa

Pakolliset kentät on merkitty *