Valtiokonttorin Työkulttuuripodi

Työkulttuuripodi

Valmentavasta työkulttuurista puhutaan paljon, mutta mitä se tarkoittaa? Mitä ja miten työpaikoilla opitaan? Kuinka yllättävät tilanteet voivat opettaa organisaatiota? Minkälainen muusa pakko on työkulttuurin kehittämisessä, ja miten moderni viranomaistyö vastaa yhteiskunnan muutoksiin?

Valtiokonttorin Työkulttuuripodi lähtee Hennin kanssa tutkimusmatkalle selvittämään, miten uudenlaista työkulttuuria rakennetaan valtiolla. Podcastissa tarkastellaan sitä, miten virastoissa siirrytään käytännöistä ja johtamisesta, jossa ohjeet tulevat ylhäältä, valmentavaan työn tekemiseen tapaan, joka perustuu kannustamiseen, kysymiseen, kuuntelemiseen ja kokeilemiseen. Työkulttuuripodissa sanotaan hyvästit konsulttijargonille ja laitetaan virkamieshattu naulaan.

Kuuntele podcastia Spotifyssa tai Suplassa! Tulossa myös Apple Podcasts -palveluun! 

Tiedote podcastista / Pressmeddelande

 

6. Yhteiskehittäminen vaatii oman tietämättömyyden myöntämistä

Yhteiskehittäminen on innovoinnin tapa, jossa toimintamallia kehitetään yhteisessä keskustelussa. On tärkeää, ettei kompastuta näennäisosallistamiseen, vaan oppimista tapahtuu oikeasti asiantuntijatahojen molemmin puolin. Miten uudistustarpeeseen vastataan yhteiskehittämisen keinoin? Kuinka osallistaa onnistuneesti tahot, joita uudistus koskee?

Jaksossa kuulemme, kuinka lukiokoulutusuudistuksen kehittämistyössä onnistuttiin osallistamaan sidosryhmiä ja erityisesti nuoria. Miten Opetushallituksessa pystyttiin jättämään perinteiset asiantuntijaroolin raamit ja astumaan ekosysteemiajatteluun?

Hennin vieraina ovat opetusneuvos Arja-Sisko Holappa Opetushallituksesta ja palveluliiketoiminnan asiantuntija Krista Keränen Vision Factory Oy:stä.

Tutustu valmentavan ja oppivan työkulttuurin kehittämiseen VALOA-sivustolla.

Jakson litterointi: Yhteiskehittäminen vaatii oman tietämättömyyden myöntämistä (pdf)

5. Millaista oppimista teknologian kehitys vaatii työyhteisöiltä?

Nyky-yhteiskunnassa työ on monimuotoistunut ja hektisyys sekä tehtävien kirjo on kasvanut. Kriittinen tieto ei ole enää vain johtajilla, vaan se on jaettua. Millaista oppimista tarvitaan juuri nyt? Mitkä tekijät ovat tärkeimpiä organisaation oppimisessa? Kuinka teknologian kehitys ohjaa työn tekemisen malleja?

Jaksossa kuulemme, mitä ketteryys tarkoittaa valtion konsultin näkökulmasta ja miten työ ja työyhteisön roolit ovat kehittyneet. Entä mitä osaamisen ja oppimisen kehittäminen vaatii tulevaisuudessa digitalisaation alati kehittyessä?

Hennin vieraina ovat Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin Digitaaliset yhteydet -alueen johtaja Henriikka Rosti ja Futuricen strategia- ja kulttuurikonsultti Marika Schaupp.

Tutustu valmentavan ja oppivan työkulttuurin kehittämiseen VALOA-sivustolla.

Jakson litterointi: Millaista oppimista teknologian kehitys vaatii työyhteisöiltä? (pdf)

4. Yllättävät tilanteet vaativat ketterää oppimista

Yllättävässä tilanteessa toimintatavat voivat syntyä kuin vahingossa ja kokeiluista voi tulla toimivia innovaatioita. On tärkeää pohtia, mitä oivalluksia tilanne synnytti ja mitkä asiat matkan varrella muutettiin tai korvattiin. Kuinka oppivan työkulttuurin avulla voidaan ratkoa ongelmia? Millaista oppimista yhteisöohjautuvuus edellyttää ja miten oppiminen kehittyy? Mitä kyseenalaistaminen voi parhaimmillaan tarjota?

Jaksossa kuulemme Valtiokonttorin kustannustukihankkeesta ja siitä, mitä kokeilusta opittiin. Kuinka kiire vaikutti työkäytäntöihin ja lainvalmisteluun? Millaisia yhteisöohjautuvan työkulttuurin elementtejä organisaatiosta löytyi

Hennin vieraina ovat palvelujohtaja Mari Selviranta Valtiokonttorista ja Jointu Rethinkin litteiden organisaatioiden rakennusmestari ja Helsingin yliopiston dosentti Perttu Salovaara.

Tutustu valmentavan ja oppivan työkulttuurin kehittämiseen VALOA-sivustolla.

Jakson litterointi: Ylättävät tilanteet vaativat ketterää oppimista (pdf)

3. Miten moderni viranomaistyö vastaa yhteiskunnan muutoksiin?

Valmentava viranomaistyö auttaa löytämään toimivimmat ratkaisut jatkuvasti muuttuvassa yhteiskunnassa. Toimintatapoja voidaan viedä vaikuttavasti, rakentavasti ja kannustavasti ruohonjuuritasolle valmentavalla otteella. Minkä takia viranomaiset ryhtyivät valmentajiksi? Kuinka valvontaa tehdään valmentavasti, ja mihin valmentavaa valvontaa tarvitaan?

Jaksossa kuulemme, mitä valmentava viranomaistyö on ratkaissut Säteilyturvakeskuksessa sekä Turvallisuus- ja kemikaalivirastossa. Lisäksi selvitämme, miten valmentava ote ja asiakastyö yhdistyvät turvallisuuden sääntelyssä. Hennin vieraina ovat tutkimus- ja kehitysjohtaja Minna Päivinen Turvallisuus- ja kemikaalivirastosta (Tukes), johtaja Jussi Heinonen Säteilyturvakeskuksesta (STUK) sekä johtamiskouluttaja, valmentamisasiantuntija ja ajattelija Dan Soback.

Tutustu valmentavan ja oppivan työkulttuurin kehittämiseen VALOA-sivustolla.

Jakson litterointi: Miten moderni viranomaistyö vastaa yhteiskunnan muutoksiin? (pdf)

2. Minkälainen muusa pakko on työkulttuurin kehittämisessä?

Nopea ja iso muutos työkulttuurissa ja toimintatavoissa on mahdollinen, kun toimintaympäristö tarvitsee sitä. Jaksossa tarjotaan näkökulmia työyhteisöille, jotka haluavat kehittää työkulttuuria. Tärkeää on löytää keinoja epävarman tilanteen sietämiseen ja kokeilemalla etenemiseen, kun tietoa ei ole riittävästi ja se muuttuu matkan varrella. Mitä muutos vaatii yksilöiltä ja millainen oppimishaaste työkulttuurin kehittäminen on organisaation näkökulmasta?

Jaksossa kuulemme, kuinka koronapandemia vauhditti Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen organisaatiorakenteiden uudistumista ja vahvisti eri yksiköiden välistä yhteistyötä. Pandemiasta aiheutunut epävarmuuden kokemus oli kaikille yhteinen ja laitoksessa syntyikin malliesimerkki siitä, kuinka yhdessä tekeminen tekee mahdottomasta mahdollista.

Hennin vieraina ovat johtava asiantuntija Carita Savolainen-Kopra sekä hallinto- ja talousjohtaja Mia Nykopp Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta (THL).

Tutustu valmentavan ja oppivan työkulttuurin kehittämiseen VALOA-sivustolla.

Jakson litterointi: Minkälainen muusa pakko on työkulttuurin kehittämisessä? (pdf)

1. Miten luoda innostusta, motivaatiota ja tuloksia?

Kuinka motivaatio syntyy? Mikä on työkavereiden ja luottamuksen osuus työkulttuurissa? Miten ohjeisiin tottunut saadaan ohjaamaan omaa työtään? Millaisia keinoja on siirtyä valmentavan ja oppivan työkulttuurin sekä yhteisöohjautuvuuden suuntaan? Mistä stepeistä perinteisemmässä organisaatiossa voi lähteä liikkeelle?

Työkulttuuripodin ensimmäisessä jaksossa kuulemme, mitä tapahtuu, kun perinteisessä organisaatiossa työ mietitään uudella tavalla ja työntekijöillä on aiempaa enemmän valtaa ja mahdollisuuksia järjestää työtään sekä tehdä päätöksiä. Minkä takia ylipäätään tarvitaan uudenlaisia tapoja johtaa tiimiä?

Hennin vieraina ovat Sisä-Suomen poliisilaitokselta ylikonstaapeli ja Keski-Suomen monitoimiryhmän johtaja Janne Heiskanen sekä yrittäjä, yritysvalmentaja ja organisaatioiden kehittäjä Jussi Markula Jointu Rethinkistä sekä Prominda Revolution Oy:stä.

Tutustu valmentavan ja oppivan työkulttuurin kehittämiseen VALOA-sivustolla.

Jakson litterointi: Miten luoda innostusta, motivaatiota ja tuloksia? (pdf)

Kirjoittaja

Henni Purtonen

Viestintäasiantuntija, Valtiokonttori

Vastaa

Pakolliset kentät on merkitty *