Tiedon luo: Miltä muutos tuntuu?

Luottamus. Luovuus. Teknologia. Vastuullisuus. Johtajan pitää olla entistä tunneviisaampi ja dialogisempi havaitakseen, mikä toimii erilaisissa työkulttuureissa. Myös jokaisella työntekijällä on vastuu siitä, millainen ilmapiiri työpaikalla vallitsee. Kun organisaatiota halutaan johtaa kohti tulevaisuutta, on lähdettävä liikkeelle organisaation kulttuurista, eli tutuista toimintatavoista.

Kulttuurin muodostumisen kannalta ratkaisevaa on se, kuinka hyvin johtaja tuntee organisaation toimintaympäristön, osaa sovittaa johtamistaan kontekstiin ja luomaan kannustavaa tunnelmaa. Näyttelijä ja työyhteisövalmentaja Niina Nurmisen kanssa lähdimme tutkimaan valokuvan keinoin, miltä muutos organisaatiossa tuntuu.

Maailman monimutkaisuus on tullut aiempaa näkyvämmäksi. Se voi olla kiehtovaa ja jännittävää. Samaan aikaan on yhä enemmän asioita, jotka ovat ristiriidassa keskenään, mikä voi aiheuttaa hämmennystä ja epävarmuutta. Minkälaisia ilmiöitä organisaatioiden toimintaympäristön muutokset tuottavat työhön? Ai niin, se organisaation uusi strategia – eikö riitä, että skaalaa itsensä peilisalissa yhä joustavampiin akrobaattisiin suorituksiin, pitääkö töissäkin olla aina vain ketterämpi? Mitä se parhaimmillaan voi mahdollistaa?

Koska organisaatiokulttuuri koostuu ihmisten välisestä vuorovaikutuksesta, muutoksentekijöitä ovat työntekijät. Se, miten erilaisia näkemyksiä sovitetaan yhteen organisaation tai yhteiskunnan tasolla näyttää pitkälti suuntaa tulevaisuudelle. Tähän tarvitaan arvojohtajia, jotka valjastavat inhimillisen energian organisaation voimavaraksi. Kun organisaatioiden toimintaympäristöissä asiat, ilmiöt ja ihmiset kytkeytyvät toisiinsa yhä vahvemmin, tarvitaan enemmän katseita, jotka pyrkivät pois yksinkertaisista totuuksista.

Organisaation kulttuuri haukkaa aamiaisella strategian, mutta vain sellaisen strategian, joka on hyvin johdettu ja näkemyksellinen1. Hyvä johtaja ymmärtää työntekijöiden työtä ja tilanteita, joissa työtä tehdään. Organisaation jatkuva kehittäminen on kulttuuri ja ihmiset sen tärkein rakennusaines. Ajattelu- ja toimintatapojen muutoksessa sekä arjen vuorovaikutustilanteissa, luovuudella ja sen johtamisella on myös iso merkitys. Aiheesta keskustelemmekin Tiedon luo -podcastin viidennessä jaksossa Niinan ja teollisuusneuvos Antti Joensuun kanssa.

Mitkä kysymykset ovat tärkeitä muutoksen edessä? Millaisia ajatuksia haluaisit jakaa organisaatiokulttuurin kehittämisestä?

1  Liikkeenjohdon konsultti ja kirjailija Peter Druckerin kerrotaan sanoneen, että organisaatiokulttuuri syö strategian aamupalaksi.