Tiedon luo: Uuden aikakauden kynnyksellä

Turvallisuuskeskustelussa mielikuvat ja todellisuus heijastavat toinen toisiaan. Kenellä on valta määritellä, milloin on turvallista? Digitalisoituvassa keskinäisriippuvaisuuksien maailmassa valtioiden kansalliseen turvallisuuteen sulautuvat niin sisäisen ja ulkoisen turvallisuuden näkökulmat kuin myös kyberturvallisuus.

Suomen turvallisuusympäristö on muuttunut. Ilmastonmuutos, luonnonvarojen rajallisuus, sosiaalinen eriarvoistuminen, kriiseille altis globaali talousjärjestelmä ja kybermaailman uhkat ovat haasteita, joiden seuraukset voivat yllättää ja levitä ennakoimattomasti. Valtiollisten toimijoiden lisäksi myös organisaatioiden ja sidosryhmien välisistä vuorovaikutussuhteista on tullut monikerroksisempia ja hankalammin hallittavia. On paljon asioita, joihin ei ole olemassa valmiita ratkaisuja.

Suurvaltakamppailuna tunnettu kansainvälinen kilpailu vaikutusvallasta ja suorituskyvyistä on laajentunut digitalisaation seurauksena kilpailuksi teknologiasta. Datasta on tullut öljyyn tai muihin luonnonvaroihin, kuten mineraaleihin verrattava arvokas ja strateginen resurssi. Yrityksille data on yhä merkittävämpi osa liiketoimintaa. Se on arvoa luova pääoma, jota jalostamalla kehitetään asiakaskokemusta ja parempia palveluja.

Ilman innovaatioita ja niiden kaupallistamista ei voida löytää parempia keinoja uhkakuvien ennakointiin, datan hallintaan ja laittomalta tiedonhankinnalta suojautumiseen. Turvallisuuden tärkeimpiä voimavaroja ovat osaavat ihmiset, kokonaisturvallisuutta tukeva lainsäädäntö ja aiempaa vahvempi yhteistyö julkisen ja yksityisen sektorin sekä Pohjoismaiden välillä. Ilman luottamusta ei ole turvallisuuden tunnetta.

Turvallisuus ei ole vain lukuja tapahtuneista rikoksista tai kybermaailmassa tapahtuneista hyökkäyksistä, vaan se on mielikuvia, kokemuksia, tietoa ja ennen kaikkea kykyä toimia. Viestinnän merkitys turvallisuuden johtamisessa korostuu, sillä sanavalinnoilla luodaan mielikuvia. Ne taas vaikuttavat käyttäytymiseemme ja siihen, miten suhtaudumme eri asioihin.

Aalto yliopiston kyberturvallisuuden työelämäprofessori Jarno Limnéllin kanssa pohdimme Tiedon luo -podcastin ensimmäisessä jaksossa, millaista keskustelua turvallisuudesta pitäisi käydä. Varautumisen näkökulmasta keskustelussa on mukana myös Rajavartiolaitoksen Vartiolentolaivueen komentaja kommodori Matti Lallukka.

Mihin kysymyksiin suomalaisessa turvallisuuskeskustelussa tulisi vastata juuri nyt?

Kuvassa Jarno Limnéll podcast-studiolla.