Kaiku-yhteistyöryhmässä pohdittiin yhteisöllisyyden tunteen tärkeyttä

Kaiku-kehittäjien yhteistyöryhmässä pohdittiin tällä kertaa syyspäivien ohjelmaa. Moni organisaatio siirtyi koronan vuoksi etätyöhön varsin nopealla aikataululla, eikä muutosta ja sen mahdollisia vaikutuksia ei välttämättä ehdittyä pohtia laajemmin. Nyt, kun käsillä on paluu tulevaisuuteen, voi aiheeseen syventyminen nostattaa yllättävänkin paljon kysymyksiä esille.

Keskustelua yhteistyöryhmässä heräteltiin kehittäjien työtä pohtimalla. Miten sitä voitaisiin tukea syyspäivän avulla? Kehittäjien rooliin kuuluu usein tukea esimiehiä työssä. Kehittäjän työ voi olla yksinäistä etenkin uusien kysymysten äärellä. Syyspäivä voisi olla se kehittäjien hetkellinen yhteisö, joka voisi tukea monipaikkaisen työn ja etätyön tarkastelussa. Virtuaalisesti toteutettava syyspäivä antaa mahdollisuuden pidemmänkin matkan päästä osallistua tilaisuuteen.

Monipaikkaiseen työhön ja etätyöhön liittyvässä ideoinnissa nousi esille yhteisöllisyyden mahdollistaminen ja varmistaminen. Keskustelua käytiin siitä, edellyttääkö yhteisöllisyys aina kasvokkain kohtaamisia omien tuttujen työkavereiden kanssa. Yhteisöllisyyden kokeminen perustuu vahvasti tunnekokemukseen. Jokin yhteinen asia tai tarve liittää ihmisiä toisiinsa. Keskinäinen luottamus, turvallisuuden tunne ja kokemus yhteisönä olemisesta heräävät.

Voisiko ainakin tilapäinen työyhteisö rakentua toisen viraston tiloissa tai yhteiskäyttötiloissa omalla asuinpaikkakunnalla? Kokemus viiden minuutin työmatkasta voi yllättää pitkiin työmatkoihin tottuneen. Vieraidenkin ihmisten kohtaaminen työn äärellä voi olla mukavaa vaihtelua ja sykähdyttävä kokemus eristäytymisen jälkeen.  Työhön liittyvät turvallisuusvaatimukset ja eri organisaatioiden erilaiset pelisäännöt luovat ainakin jossain määrin rajoitteita työn täysimääräiselle tekemiselle yhteiskäyttötiloissa.

Ehkä tulevaisuudessa voisimme joidenkin asioiden osalta työskennellä yli organisaatiorajojen. Haasteet eri organisaatioissa ovat kuitenkin usein niitä samoja. Osaamista ja ihmisiä yhdistelemällä voitaisiin saada aikaan uudenlaisia asiantuntijayhteisöjä.

Mikä sitten vetää lähityöhön. Tutuissa ympyröissä ja tuttujen ihmisten kanssa voi heittäytyminen ideointiin olla helpompaa. Kun jo etukäteen tuntee työkaverinsa, ei tarvitse käyttää aikaa sen pohtimiseen, että miten asiansa esittää. Myös uusien työkavereiden kanssa toimiminen voi olla helpompaa, kun ollaan fyysisesti samassa tilassa. Uutena ihmisenä uudessa työpaikassa työn aloittaminen on lähityönä vähintäänkin konkreettisempaa, kuin virtuaaliympäristössä toimiminen. On helppoa kysyä neuvoja vieressä istuvalta. Lähityössä välittömät lyhyet kohtaamiset työkavereiden ja esimiehen kanssa tulevat mahdollisiksi. On helppo kysäistä: ”Hei! Mitä sulle kuuluu?” Myös esimiehen tuki varhaisen tuen tilanteissa voi olla nopeampaa, jos esimies itse havaitsee ongelmia työssä tai työkyvyssä. Toisaalta monipaikkaisessa työssä kokeilemalla, ottamalla uusia työkaluja käyttöön ja asioista uudella tavalla sopimalla, voidaan löytää hyvinkin toimivia ratkaisuja.

Pitkään jatkuva monipaikkainen työ ja etätyö voivat synnyttää työyksinäisyyttä. Olonsa voi kokea hyvinkin yksinäiseksi ja ahdistavaksi, jos työasioista ei pääsekään keskustelemaan kasvokkain, silloin kun olisi se kipein tarve ajatusten jakamiselle. Huomasimme, ettei ole olemassa yhtä totuutta ja on tärkeää kuulla erilaisia tarpeita. Kannustimme toisiamme luvalla kokemaan erilaisia työn tekemisen muotoja yksilöinä. Ja jotenkin ehkä sallimme senkin, että aina ei ole tarve löytää ratkaisua. Joskus voi olla riittävää vaan hiljentyä pohtimaan sitä, miten monella tavalla asioita voi kokea. Ehkä se ratkaisu sitten pulpahtaa pintaa, kun on sen aika.

Kaiku-kehittäjien ryhmässä oli ilo tutustua Valtiokonttorissa hiljattain aloittaneisiin uusiin asiantuntijoihin.  Sari Virta ja Marjo Heikkinen esittäytyvät ryhmäläisille – ja osallistuivat luontevasti keskusteluun kehittämisestä.

Lopuksi pohdimme vielä Kaiku-kehittäjäryhmän syyskokousta ja tulevaisuuden ryhmäläisiä. On tärkeää avata ovia uusille kehittäjille. Samalla on tärkeää huolehtia arvoista, kun ihmislähtöisyydestä kehittämissä. Nämä molemmat tavoitteet on varmasti mahdollista yhdistää.

Kaiku-kehittäjäryhmä on antoisa monella tapaa. Valtiokonttorin asiantuntijoille se on mahdollisuus kuulla keskusteluista työpaikoilla. Ryhmäläisenä puolestaan pääsee kuulemaan muiden ideoista ja saa antia omalle työpaikalle. Yhteistyö hyöyttää siis meitä kaikkia.

Kehittäjien syyspäivä järjestetään 4.10. Varaa aika kalenteristasi!

Kirjoittaja

Tarja Räty

Työhyvinvointipäällikkö, Tulli, Kaiku-yhteistyöryhmän jäsen

Vastaa

Pakolliset kentät on merkitty *