Kaiku-kehittäjäverkosto

kaiku-logo ilman alaosaa

Kaiku-kehittäjät ovat organisaatioiden omia asiantuntijoita, jotka ovat käyneet strateginen työhyvinvointi -painotteisen Kaiku-koulutuksen (2002-2018) tai Valtiokonttorin uudistetun kehittäjävalmennuksen (2020 =>). He toimivat organisaatioissaan työhyvinvoinnin ja/tai työn ja työyhteisön kehittämisen asiantuntijoina johdon, esimiesten ja muun organisaation tukena. Yhdessä he muodostavat Kaiku-verkoston.

Katso, kuka on sinun organisaatiosi Kaiku-kehittäjä: Kaiku-kehittäjät 08/2017 > 

Kaiku-kehittäjän periaatteet

Ihmislähtöisyys: Kehittämissä etusijalla ovat ihmisten (asiakkaiden, työntekijöiden) näkökulma

MonialaisuusKehittäjät tulevat eri toimialoilta ja organisaation tasoilta. He tekevät työtään oman substanssinsa ja kontekstinsa puitteissa siinä roolissa, mikä hänelle parhaiten sopii.

Systeemisyys: Kehittäjät tuntevat käytännön työtä ja sen tekijöitä. Toisaalta he myös tunnistavat rakenteet ja yhteydet, joissa yksilöt ja ryhmät toimivat. Kehittämisessään he osaavat ottaa nämä eri tasot huomioon. Kaiku-kehittäjä on eri tasojen välinen tulkki, joka osaa sanoittaa kehittämistä sekä systeemisestä, että yksikön näkökulmasta.

Yhteistoiminnallisuus: Kehittäminen tapahtuu yhteistyössä osallistaen ja mukaan kutsuen. Kaiku-kehittäjät osaavat fasilitoida eri taustoista tulevien ihmisten tapaamisia.

Vuorovaikutuksen laatuKehittämisessä tärkeää on vuorovaikutukseen laadun kehittäminen mm. dialogisuuden lisääminen ja viestimisen monikanavaisuus.

 

Kaiku-yhteistyöryhmä

Kaiku yhteistyöryhmä 

Ryhmä koostuu virastoissa toimivista Kaiku-kehittäjistä sekä Valtiokonttorin edustajista. Kaiku-kehittäjät valitaan yhteistyöryhmään vaaleilla kahdeksi vuodeksi kerrallaan ja ryhmä valitsee puheenjohtajan vuodeksi kerrallaan. 

Tällä hetkellä (2020) yhteistyöryhmän jäseninä toimivat 

Puheenjohtajat:

Tarja Frisk, Kansallinen koulutuksen arviointikeskus​
Lotta Jalava, Kotimaisten kielten keskus

Jäsenet:

Tuula Aaltonen, Digi- ja väestötietovirasto
Sari Ellmén, Ulkoministeriö
Anne Oksanen, Digi- ja väestötietovirasto
Anu Rahikainen Itä-Suomen poliisilaitos​
Riikka Saloniemi, Kaakkois-Suomen verotoimisto​
Sari Sinkkonen, Säteilyturvakeskus
Tuula Vehmas, Helsingin poliisilaitos​

Lisäksi kokouksiin osallistuvat myös Valtiokonttorin työelämäpalveluiden työntekijät.

Yhteistyöryhmän toisen puheenjohtajan Lotta Jalavan esittely

Olen Lotta Jalava, Kotimaisten kielten keskuksen suunnittelupäällikkö ja toinen Kaiku-yhteistyöryhmän vuoden 2020 puheenjohtajista Tarja Friskin parina. Olen kannustavan ja avoimen viestinnän edistäjä ja ymmärrettävän ja selkeän kielen puolustaja, työpersoonaltani ikuinen innostuja ja toimeen tarttuja. Kaiku-verkosto kohtaamisineen on avannut minulle uusia ideoita ja mahdollisuuksia työelämän ja työprosessien kehittämiseen sekä omassa organisaatiossa että yli virastorajojen. Yhteistyöryhmän aitiopaikalta olen hahmottanut työelämän kehittäjäverkoston yhtenä tärkeimmistä yhteistyön ja jakamisen väylistä valtiolla. Kun tehtävät ja haasteet ovat yhteisiä, ratkaisuja niihin on syytä jakaa.

Lotta Jalava. Kuva Sonja Holopainen Kotus

Lotta Jalava. Kuva Sonja Holopainen, Kotus

 

Yhteistyöryhmän toisen puheenjohtajan Tarja Friskin esittely

Olen Tarja Frisk ja työskentelen Kansallisessa koulutuksen arviointikeskuksessa. Olen ollut mukana Kaiku-yhteistyöryhmän toiminnassa vuodesta 2019 alkaen ja se on ollut tosi antoisaa. Tänä vuonna olen jakanut ryhmän puheenjohtajuuden Lotta Jalavan kanssa. Yhteistyöryhmässä tarjoutuu harvinainen tilaisuus jakaa omia kokemuksia ja pohtia kehittämiseen liittyviä asioita valtion eri virastoissa työskentelevien asiantuntijoiden kanssa. Ryhmässä voi vaikuttaa kehitteillä oleviin asioihin. Toisaalta on kiva huomata, että monet haasteet ovat yhteisiä. Toisaalta on ollut arvokasta kuulla toisten ratkaisuista ja ideoista.

Tarjja Frisk

Tarja Frisk

Yhteistyöryhmän jäsenen Riikka Saloniemen esittely

Hei, olen Riikka Saloniemi Verohallinnosta ja työskentelen tällä hetkellä Etelä-Suomen verotoimistossa työsuojelupäällikkönä sekä työhyvinvoinnin asiantuntijatehtävissä. Mielenkiintonani on edistää turvallista ja hyvinvoivaa työyhteisötoimintaa sekä olla omalta osaltani olla mukana mahdollistamassa ja vahvistamassa aidosti hyvää työelämäkokemusta. Tällä hetkellä toimin myös Kaiku yhteistyöryhmän jäsenenä toista kauttani. Kaiku yhteistyöryhmän jäsenyys on avannut mielenkiintoisen mahdollisuuden tutustua laajemmin valtion organisaatioiden kehittämistoimintaan ja laajentanut mukavasti sekä omaa kehittäjäverkostoa että tuonut runsaasti uusia näkökulmia oman kehittäjäidentiteetin rikastamiseen.

Oman kauteni päättyessä tähän vuoteen haluan erittäin vahvasti kannustaa uusia verkostolaisia hakeutumaan mukaan yhteistyöryhmän toimintaan – innostuneille kehittäjätyypeille on tässä porukassa tilausta aina!

Riikka Saloniemi

Riikka Saloniemi

 

 

Yhteistyöryhmän 2021 valinta

Yhteistyöryhmä uusiutuu vuosittain siten, että puolet sen jäsenistä vaihtuu. Tälläkin kertaa on ensi vuodelle viisi paikkaa vapaana innokkaille kehittäjille. Jos ehdolla on enemmän kuin viisi henkilöä, järjestämme vaalit kehittäjäverkostolle ja eniten ääniä saaneet pääsevät mukaan.

Jos siis näköalapaikka valtakunnalliseen kehittämiseen kiinnostaa, ilmoittaudu ehdolle.

Yhteistyöryhmän jäsenen edellytykset ja toimikauden pituus

  • Kaiku-kehittäjien yhteistyöryhmään osallistujien tulee olla suorittanut Kaiku-kehittäjävalmennuksen ja olla edelleen valtion palkkalistoilla. Myös vuoden 2020 alkaneen kehittäjävalmennuksen osallistujat voivat asettua ehdolle. Jäsenen toimikausi on kaksivuotinen.
  • Yhteistyöryhmässä on kymmenen jäsentä, joista puolet on vuosittain erovuoroisia. Ehdolle voi asettua uudelleen useammaksi kaksivuotiskaudeksi.
  • Mikäli ilmoittautuneita on enemmän kuin viisi, toteutetaan valinta huomioiden esim. hallinnonalojen edustuksen kattavuus.

Ilmoittautuminen yhteistyöryhmän ehdokkaaksi

Pyydämme yhteistyöryhmän jäsenyydestä kiinnostuneita ilmoittautumaan Kaiku-kehittäjien yhteistyöryhmään seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi. Ehdokkaaksi ilmoittautujan on tärkeää keskustella esimiehen kanssa jo ennen ilmoittautumista siitä, että hänen on mahdollista toimia yhteistyöryhmän jäsenenä.

Tee itsestäsi vapaamuotoinen noin sivun pituinen lyhyt esittely ja tuo siinä esiin seuraavat tiedot

  • perustiedot: nimi, virasto, virka- tai työtehtävä
  • mikä sinua sytyttää – kerro valtion työelämän kehittämiseen liittyvistä kiinnostuksen kohteistasi ja kokemuksestasi
  • miten haluaisit edistää työn ja työelämän kehittämistä yhteistyöryhmässä
  • yhteystiedot: sähköpostiosoite ja puhelinnumero (yhteystietoja ei julkaista).
  • digitaalisen valokuvan (jpg-muotoisena, ei pienennettynä).

Ilmoittautumisen ja yllä kuvatun esittelyn pyydämme lähettämään sähköpostilla viimeistään perjantaina 13.11.2020 klo 12.00 Kaiku(at)valtiokonttori.fi

Uudet yhteistyöryhmän jäsenet tapaavat nykyisen Kaiku-kehittäjien yhteistyöryhmän jäsenet vuoden viimeisessä kokouksessa, joka pidetään 15.12.2020 klo 9.30-11.30 Skypellä. Ehdokkaiksi asettuvat voivat varata ajan jo kalentereihinsa.

Lisätietoja

 Lisätietoja ilmoittautumisesta ja vaalista antavat yhteistyöryhmän puheenjohtajat Tarja Frisk ja Lotta Jalava sekä Valtiokonttorin Työelämäpalveluiden henkilöt

Tarja Frisk, puh. 029 533 5504, tarja.frisk (at) karvi.fi
Lotta Jalava, puh. 0295 333 267,  lotta.jalava (at) kotus.fi
Antti Seppänen, puh 0295 502 153, antti.seppanen (at)valtiokonttori.fi
Liisa Virolainen, puh. 0295 50 2652, liisa.virolainen(at)valtiokonttori.fi