Henkilökierto valtionavustuspalveluiden parissa kehitti omaa osaamista ja antoi uusia näkökulmia

Henkilökierrossa jo valtiolla työskentelevä siirtyy määräajaksi toiseen tehtävään. Kysyimme Heidi Pursiaiselta ja Waltteri Thusbergiltä heidän odotuksistaan ja kokemuksistaan henkilökierrosta Valtiokonttorissa. He molemmat työskentelivät erityisasiantuntijan tehtävässä valtionavustuspalveluiden kehittämisen parissa. Valtiokonttorissa kehitetään ja ylläpidetään valtionavustusten hakemiseen, hallinnointiin ja julkaisemiseen liittyvää keskitettyä tietojärjestelmää ja siihen liittyviä verkkopalveluita.

Heidi ja Waltteri, miksi hakeuduitte henkilökiertoon?

Heidi: Olin seurannut Valtiokonttorille annettua uutta tehtävää keskitettyjen valtionavustuspalvelujen kehittämisestä ja koin kiinnostavaksi päästä mukaan kehittämisen ytimeen ja näkemään, miten laajaa valtionavustustoimijoiden kenttää siinä hyödynnetään. Halusin myös saada laajennettua ja lisättyä omaa asiantuntijuuttani valtionapuviranomaisista ja heidän valtionavustuskäytännöistään, varsinkin tavoitteiden asettamisesta ja avustusten vaikuttavuudesta.

Waltteri: Hain Valtiokonttorin valtionavustuspalveluihin henkilökiertoon, koska halusin syventää osaamistani valtionavustuksista sekä osallistua valtionavustusten hallinnointiin keskittyvän tietojärjestelmän kehitykseen. Tiesin, että tietojärjestelmä oli jo otettu tai oltiin ottamassa käyttöön usean viranomaisen toimesta, joten henkilökierto avaisi mahdollisuuden tutustua samalla usean viranomaisen valtionavustustoimintaan.

Mitä toitte tullessanne?

Heidi: Toin tullessani ymmärrystä valtionavustustoiminnan koko elinkaaresta: avustusten suunnittelusta ja tavoitteiden asettamisesta, avustetun toiminnan tulosten ja vaikuttavuuden raportoinnista ja arvioinnista. Lisäksi pystyin antamaan Valtiokonttorin valtionavustuspalvelujen tietojärjestelmäkehittämiseen minulle kertynyttä kokemusta valtionavustustoimijoiden verkkoasioinnista.

Waltteri: Tulin henkilökiertoon Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksesta, STEA:sta, jossa olen ollut reilu viisi vuotta valtionavustusten valvonnan ja maksamisen erityisasiantuntijana. Valvonta-asioiden lisäksi STEA:n avustusprosessi hakuilmoituksesta loppuraporttien käsittelyyn on tullut vuosien saatossa tutuksi, joten koin voivani osallistua tietojärjestelmän kehitykseen erityisesti avustusten valvonnan näkökulmasta sekä auttaa viranomaisia järjestelmän käyttöönotossa.

Mitä teitte käytännössä?

Heidi: Kehitin yhdessä valtionapuviranomaisten kanssa vaikuttavuuden raportointia. Lisäksi sain vastuulleni työ- ja elinkeinoministeriön käyttöönottoprojektin asiakasvastaavan tehtävät ja olin siten mukana edistämässä TEM:n valtionavustuspalvelujen käyttöönottoa. Tein myös toimintamallikuvausta asiakasvastaavan tehtäväkokonaisuudesta sekä asiakasvastaavilta että valtionapuviranomaisilta keräämäni tiedon pohjalta.

Waltteri: Toimin asiakasvastaavana oikeusministeriön järjestelmän käyttöönotossa. Tullessani Valtiokonttoriin oikeusministeriö suunnitteli ensimmäisen haun avaamista järjestelmässä. Lähtöni hetkellä hakuja oli avattu neljä, joista kahdesta oli avustuspäätökset tehty ja ensimmäiset maksut saatu liikkeelle avustusten saajille. Järjestelmän määrittelytyössä työt olivat erittäin monipuolisia, mielenkiintoisia ja niissä oppi todella paljon. Tarkempi erittely ei tähän mahdu, mutta koen olleeni hyödyksi valvontaan liittyvissä asioissa, kuten raportoinnissa, sekä monessa muussa avustusprosessiin liittyvässä määrittelyssä järjestelmässä.

Mitä viette mennessänne?

Heidi: Pystyn edistämään yhden hallinnonalan vaikuttavuuden raportointia ja arviointia sekä avustusten suuntaamiseen liittyvien näkökulmien nostamista, koska sain paljon tietoa eri valtionapuviranomaisten avustuskäytännöistä ja myös niihin liittyvistä tarpeista. Pystyn huomioimaan valtionavustuspalvelujen tietojärjestelmäkehittämiseen tulossa olevia toiminnallisuuksia STEA:ssa.

Waltteri: Opin paljon tietojärjestelmästä, jonka tavoitteena on olla pidemmällä aikavälillä käytössä kaikilla valtionapuviranomaisilla. Tietojärjestelmän kehitystyöhön osallistuminen on myös joka tapauksessa hyödyksi henkilökierrossa lähettävälle työnantajalle riippumatta siitä, miten avustusten hallinnointi järjestetään tulevaisuudessa. Lisäksi eri toimijoiden valtionavustusprosesseihin tutustuminen on varmasti hyödyksi myös STEA:n valtionavustusprosessin kehitystyössä.

Mitä jätitte jälkeenne?

Heidi: Olen koonnut valtionapuviranomaisia yhteen vaikuttavuuden sisältöjen keskusteluihin ja myös saanut viedä vaikuttavuuden näkökulmaa valtionavustuspalvelujen tietojärjestelmään. Olen saanut asiakasvastaavana olla käynnistämässä ja edistämässä työ- ja elinkeinoministeriön käyttöönottoa. Olen myös pystynyt antamaan eväitä asiakasvastaaville heidän työhönsä rakentamalla asiakasvastaavan toimintamallikuvausta.

Waltteri: Toivottavasti oma panokseni syvensi ymmärrystä valtionavustuspalveluissa erityisesti avustusten raportointiin, valvontaan ja maksamiseen liittyen. Toivon myös, että työni oikeusministeriön asiakasvastaavana edesauttoi sujuvan asiakassuhteen jatkamista ja uusien hakujen tuomista valtionavustuspalveluiden tietojärjestelmään.

Mitä vielä haluaisitte kertoa kokemuksestanne?

Heidi: Työskentely Valtiokonttorilla on ollut opettavaista ja valtionavustuspalvelujen tiimin lämmin vastaanotto ja huikea asiantuntijuus on tehnyt puolivuotisesta henkilökierrosta itselleni onnistuneen kokemuksen. Valtionavustuspalvelujen kehittämisessä toteutuva avoin vuorovaikutus asiakkaiden kanssa on avartanut kehittämistyötä ja se tuonut hyvällä tavalla lisänäkökulmia myös oman asiantuntijuuden syventämiselle. Yhteistyö asiakkaiden kanssa on tuntunut työtä rikastuttavalta.

WaltterI: Henkilökierto Valtiokonttorissa avarsi maailmaani monelta kantilta valtionavustusasioihin liittyen. Tiimikaverit ottivat heti lämpimästi vastaan ja työskentely oli mukavaa koko jakson ajan. Pidän henkilökiertokokemusta onnistuneena kaikille osapuolille; oma asiantuntijuuteni syveni, ja pääsen hyödyntämään henkilökierrossa kertynyttä osaamista kotiorganisaatiossani. Työpanokseni Valtiokonttorissa puolestaan on toivottavasti hyödyksi sekä jo tehdyn työn osalta, että tulevaisuuden kehityksessä.

Lue lisää aiheesta: henkilökierto ja liikkuvuus valtiolla

Vastaa

Pakolliset kentät on merkitty *