Valtion henkilöstöstrategia tukee johtamista ja luo yhteistä suuntaa

Työtä Suomen parhaaksi – valtion henkilöstöstrategia 2030 valmistui tämän vuoden alussa. Se antaa meille yhteisen vision sekä tavoitteet siihen pääsemiseksi:

  1. Toimintakulttuurimme on vastuullista ja perustuu yhteisiin arvoihin
  2. Johtamisemme on ihmislähtöistä ja varmistaa tuottavuuden ja tuloksellisen toiminnan
  3. Uudistuva henkilöstöpolitiikkamme mahdollistaa onnistumisen
Työtä Suomen parhaaksi. Valtion henkilöstöstrategian tavoitteet ja toimenpiteet.

Kuva: Valtion henkilöstöstrategian kokonaisuus


Henkilöstöstrategia
a viedään käytäntöön kolmen toimenpidekauden aikana
 

Ensimmäiselle toimenpidekaudelle 2024–2025 valittuja valtiotason toimenpiteitä toteuttavat ryhmät ovat aloittaneet työnsä toukokuun aikana. Ryhmiin osallistuu yli 80 osaajaa valtion virastoista. Toimenpideryhmissä tarkennetaan ja konkretisoidaan tekemistä niin, että kunkin ryhmän strategiaan pohjautuvat tavoitteet saadaan toteutumaan osaksi valtiolla työskentelevien työtä ja hyvää arkea. Nämä ensimmäisen toimenpidekauden aikaiset ryhmät keskittyvät mm. valtion yhteisiin arvoihin, yhteisöllisyyteen, vertaismentorointiin, esihenkilövalmennuksiin, strategiseen henkilöstösuunnitteluun, valtion tehtävien houkuttelevuuteen ja tunnettuuteen sekä jatkuvaan oppimiseen.

Ryhmien työstä viestitään säännöllisesti Valtion henkilöstöjohdon foorumissa (HJF) ja Valtiolla.fi-sivustolla. Lisäksi osallistujat viestivät työstä itse erityisesti omissa organisaatioissaan. Myös Hyvä hallinto -uutiskirje kannattaa ottaa seurantaan mm. tämän teeman takia (tilaa VM:n uutiskirjeitä).

Henkilöstöstrategian tavoitteet ja niiden toimeenpano otetaan osaksi ylimmän johdon johtamissopimuksia. Lisäksi ne sisällytetään tulosohjausprosessiin. On erittäin tärkeää, että virastoissa johdon edustajat ja HJF:n työhön osallistuvat henkilöstöjohtamisen asiantuntijat keskustelevat siitä, miten henkilöstöstrategia näkyy virastojen työssä. Valtiovarainministeriön nettisivulta löytyvässä henkilöstöstrategiaan liittyvässä materiaalissa on mukana joitain tukikysymyksiä keskustelun avuksi: Työtä Suomen parhaaksi – valtion henkilöstöstrategia 2030.

Yksi työn alla olevista toimenpiteistä on verkostomaisen työnteon ja vertaisoppimisen tuki. Toimenpideryhmä on käynnistänyt vertaismentoroinnin esihenkilöille ja asiantuntijoille, lue lisää Valtiolla.fi -sivustolta: Vertaismentorointiverkosto. Huomaathan, että ilmoittautuminen on nyt käynnissä (31.5.2024 asti).

Kuva: Toimenpideryhmäläisten tuntemuksia työn alkaessa

Kirjoittaja

Marjaana Laine

Neuvotteleva virkamies, valtiovarainministeriö

Tuija Heikkisen kuva

Kirjoittaja

Tuija Heikkinen

Henkilöstöjohtaja, Luonnonvarakeskus / VM

Vastaa

Pakolliset kentät on merkitty *