Uuden työn Kaiku-palkinnon voitto Tulliin

Tänä vuonna Uuden työn Kaiku-palkinnon voitti Tullin selkokuvakokeilu ja sen jatkokokeilu Asiakaskokemuksen kehittäminen Lentotullissa. Kunniamaininnan sai Riihimäen vankilan turvallisuuden ja riskienhallinnan kehittämisprojekti. Palkinto jaettiin 7.5. Valtio Expossa Marina Congress Centerissä Valtiokonttorin pääjohtaja Liisa Räsäsen ja valtiovarainministeriön alivaltiosihteeri Susanna Huovisen toimesta. Voittaja sai 10 000 euroa jatkokehittämiseen sekä kuvanveistäjä Juhani Saksan suunnitteleman, elämänviisautta kuvastavan Kaiku-pöllö-veistoksen.

Valtion työelämäpalveluiden valtionhallinnon organisaatioille järjestämässä kilpailussa työelämän kehittämisen tunnustukseksi myönnettävän pääpalkinnon saaminen edellyttää rohkeutta uudenlaisten työn tekemisen tapojen kokeilemisessa. Keskeisiä kriteerejä palkinnon saamiseksi ovat toteutuksen selkeä vaikutus työn ja toimintakulttuurin uudistumiseen sekä positiivinen vaikutus asiakaskokemukseen, työntekijöiden uudistumiseen ja hyvinvointiin. Tärkeää on myös se, että on kokeiltu rohkeasti uudenlaisia tapoja toimia ja onnistumisista tai mahdollisista epäonnistumisistakin on opittu uutta.

Tullin hankkeen voittoa valintaraati perusteli seuraavasti: ”Hankkeessa on tartuttu ajankohtaiseen, rajat ja toimialat ylittävään tarpeeseen yhdessä paitsi virastojen, myös muiden yhteiskunnallisten toimijoiden kanssa. Työssä on hyödynnetty olemassa olevia resursseja kuten Papunet, ja tehty yhteistyötä kansalaisjärjestöjen mm. Kehitysvammaliiton kanssa. Projektiryhmästä huokuu innostus ja ilo tehdystä työstä ja sen tulevaisuuden mahdollisuuksista. Konkreettiset tulokset ovat vakuuttavat, ja yhteistyössä on opittu paljon.

Yhteistyö on kohdistunut arkipäivän haasteisiin turvallisuuteen liittyvissä kommunikaatiotilanteissa. Yhteistyö on tekijöiden mukaan ollut antoisaa, ja osallistuminen on ollut avointa ja vapaaehtoista. Työ on koettu uraauurtavaksi, ja sitä halutaan jakaa muille viranomaisille laajasti ja matalalla kynnyksellä sillä ajatuksella, että julkisten palvelujen tulee olla käytettävissä ja saavutettavissa kaikille. Kokeilun vastuuhenkilöt kuvasivat asiaa ”sydämen sivistyksenä” ottaa kaikenlaiset ihmiset huomioon.

Kokeilun myötä on tuotettu konkreettisia työkaluja arjen työhön Tullissa. Erityisesti on huomioitu erityisryhmät, joilla on aistivammoja tai joiden kanssa ei ole yhteistä kieltä. Lapset ovat olleet myös huomion kohteena. Yhteistyössä on osallistettu laajasti kansalaisjärjestöjä, kokemusasiantuntijoita sekä Kehitysvammaliiton kuvapankkia ja asiantuntemusta. Löydetyillä ratkaisuilla on turvattu ja turvataan paitsi Tullin asiakkaiden perusoikeuksia, myös edistetty vastuullista työotetta. Tulokset ovat kaikkien käytettävissä maksutta.”

Kunniamaininnan saanutta Riihimäen vankilan turvallisuuden ja riskienhallinnan kehittämisprojektia valintaraati kommentoi seuraavasti: ”Riihimäen vankilassa on tehty määrätietoista työtä henkilöstön hyvinvoinnin ja jaksamisen puolesta. Käyttöön on otettu poliisin malliin pohjautuva haastavien tilanteiden purkumalli, jota on systemaattisesti työstetty usean vuoden ajan ja josta on järjestetty koulutusta henkilöstölle. Näillä toimilla on samalla edistetty myös vankien hyvinvointia.

Vankilaympäristö on aivan omanlaisensa työyhteisö, jossa turvalliseen työympäristöön liittyvät haasteet eroavat huomattavasti tavanomaisemmasta virasto- ja laitostyöstä. Riihimäen vankila on tehnyt pitkäjänteisesti ansiokasta työtä työturvallisuuden kannalta haastavassa ympäristössä. Aiemmasta reaktiivisesta, ongelmatilanteisiin jälkikäteen reagoivasta toimintamallista on onnistuneesti siirrytty proaktiiviseen, ongelmatilanteisiin ennakolta valmistautuvaan toimintamalliin. Haastavien tilanteiden purkumallilla käsitellään riskitilanteet, jotka henkilöstö on kokenut ongelmallisiksi, ja samalla saadaan oppia myös tuleviin haasteisiin ja riskien tunnistamiseen. Kehittämistyö on edellyttänyt vahvaa muutosjohtamista ja johdon sitoutumista. Vankilan johto on mukana koulutuksessa ja muussa arjen toiminnassa ja tukee henkilöstöä. Tausta-ajatuksena toiminnassa on aina henkilökunnan ja vankien turvallisuus ja jaksaminen.

Kehittämistyö on lisännyt avointa keskustelua ja yhteistyötä henkilöstön ja johdon kesken. Vastaava riskien hallintamalli on otettavissa käyttöön myös muissa laitoksissa.”

Onnittelut palkituille!

Teams-toteutuksena järjestämme keskiviikkona 5.6. klo 13-15 tilaisuuden, jossa on mahdollista tutustua nyt palkittuihin hankkeisiin. Ilmoittaudu mukaan tästä.

Lue lisää Uuden työn Kaiku-palkintokilpailuun 2024 osallistuneista hankkeista:

Kaiku-palkinto voittaja: Selkokuvilla ja suurella sydämellä parempaa palvelua (Tulli)
Kaiku kunniamaininta: Väkivallan varjosta turvallisempaan työarkeen (Riihimäen vankila)
Kuulut joukkoomme juuri sellaisena kuin olet (GTK)
Tahtoa, tietoa, toivoa ja tekoja (Senaatti, Suomenlinnan hoitokunta, Uudenmaan ELY-keskus ja Valtiokonttori)
Pienistä valokeiloista isoihin valonheittimiin (Digi- ja väestötietovirasto, Verohallinto, Väylävirasto, Ulosottolaitos ja Suomen ympäristökeskus Syke)
Kohti ketterää kehitystä ja sujuvampia hankkeita (FIMEA)
Video kertoo enemmän kuin tuhat sanaa (Suomen ympäristökeskus Syke)

 

Vastaa

Pakolliset kentät on merkitty *