Kaiku-palkinto 2024 finalisti: ”Kuulut joukkoomme juuri sellaisena kuin olet”

Kun Geologian tutkimuskeskuksessa (GTK) lähdettiin kasvattamaan tietoisuutta ja ymmärrystä monimuotoisuudesta, yhdenvertaisuudesta ja inkluusiosta, syntyi jotain uutta, rohkaisevaa ja sykähdyttävää. Valittu suunta on oikea ja eteenpäin mennään pienin askelin.

Geologian tutkimuskeskus osallistui Kaiku-palkinto 2024 -hakuun hankkeella
GTK:n monimuotoisuuden, yhdenvertaisuuden ja inkluusion edistäminen

Vahvasti viime vuosina kansainvälistyneessä GTK:ssa oli otollinen maaperä valmiina monimuotoisuuden, yhdenvertaisuuden ja inkluusion vahvistamiseksi Kaiku-hankkeena. Tutkimuskeskuksessa oli jo parin vuoden ajan puhuttu Diversity, Equity & Inclusion eli DEI-asioista, järjestetty valmennuksia ja keskustelutilaisuuksia, kehitetty henkilöstöhallinnon prosesseja ja edistetty kaksikielisyyttä.

”Tunnistimme, että meidän tulisi pyrkiä edistämään teemaa entistä kokonaisvaltaisemmin ja eheämmin pitkällä aikavälillä, mikä edellyttäisi suunnitelmallista työskentelyä niin prosessien, toimintatapojen kuin kaikkien GTK:laisten näkökulmasta”, HR-suunnittelija Apollonia Kinnunen sanoo.

”Ensimmäinen askel muutoksessa on tietoisuuden ja ymmärryksen kehittyminen. Tätä halusimme vahvistaa, jotta saavuttaisimme organisaation, jossa nämä arvot näkyvät ja kuuluvat ja jossa jokainen voi tuntea kuuluvansa tärkeänä osana joukkoomme juuri sellaisena kuin on”, HR-suunnittelija Katariina Paloniemi lisää.

”Puheenvuorot ovat puhutelleet niin mielen kuin sydämen tasolla”

GTK:n monimuotoisuuden, yhdenvertaisuuden ja inkluusion edistäminen käynnistyi Kaiku-hankkeena helmikuussa 2023, jonka jälkeen on tapahtunut hengästyttävän paljon. Mukana kehittämisessä on ollut  koko henkilöstön lisäksi ulkopuolinen DEI-ammattilainen.

Tietoisuutta on lisätty muun muassa johtoryhmän, esihenkilöiden ja henkilöstön DEI-valmennuksin ja verkkokurssein, kokemuspuheenvuoroin, blogi-kirjoituksin sekä kaksikielisin palkka- ja lomainfoin. Kokemuspuheenvuorojen aiheita ovat olleet esimerkiksi neurodiversiteetti, ulkonäkö ja ennakkoluulot sekä yhteisön tuen merkitys henkilökohtaisen kriisin kohdatessa.

”Puheenvuorot ovat puhutelleet meitä niin mielen kuin sydämen tasolla. Olemme oppineet ihmisten diversiteetistä ja sen eri ilmenemismuodoista, asettumaan toisten elämäntilanteisiin sekä peilaamaan omia asenteitamme, tiedostamattomia oletuksiamme ja käytöstämme”, Kinnunen ja Paloniemi kuvailevat.

”On hienoa, miten GTK:laiset edistävät teemaa omassa työarjessaan”

DEI-teema ja käytännön toimenpiteet näkyvät tänä päivänä henkilöstökyselyissä, rekrytointidatan seurannassa, toimintasuunnitelmissa ja tulossopimuksessa. GTK:ssa on perustettu talon sisäinen DEI-verkosto ja huomioitu esimerkiksi esteettömyyteen ja aistiyliherkkyyteen liittyviä asioita arjen tekemisessä.

”Yksi konkreettinen asia on monimuotoisuuslausekkeen lisääminen työpaikkailmoituksiimme. Tästä olemme saaneet myönteistä palautetta hakijoilta ja uskomme sen lisänneen vetovoimaamme. Myös intranet on uusittu kaksikieliseksi ja kaikki yhteiset tilaisuudet, kuten henkilöstöinfot pidetään nykyään kaksikielisinä tai ne järjestetään erikseen kummallakin kielellä. Saavutettavuus työyhteisössä on yhdenvertaistunut kaksikielisyyden lisääntymisen myötä”, Kinnunen ja Paloniemi kertovat.

”On ollut hienoa huomata, miten GTK:laiset pyrkivät edistämään DEI-asioita omassa työarjessaan. Se näkyy monin tavoin keskinäisessä vuorovaikutuksessa ja vaikka siinä, että kahvihuoneessa keskustelun kieli vaihtuu luontevasti englanniksi, kun paikalle tulee työntekijä, joka ei osaa suomea. Sekin on huomioitu, ettei jokaisen suomenkielisen englanninkielentaito ole välttämättä oletusarvoisesti sujuvaa.”

”Olemme rohkaistuneet tuomaan esille omaa erilaisuuttamme”

GTK:ssa nähdään, että monimuotoisuus, yhdenvertaisuus, tasa-arvo ja inkluusio lisäävät innovatiivisuutta, tuottavuutta, työhyvinvointia ja työtyytyväisyyttä – sen lisäksi, että ne vahvistavat työantajakuvaa uusien työntekijöiden löytämiseksi ja pitämiseksi. Tulokset kertovat puolestaan.

Apollonia Kinnunen, Geologian tutkimuskeskus

”Vuoden 2023 henkilöstökyselymme VMBaro-tulokset nousivat niin ihmisten yhdenvertaisuuden kuin sukupuolten tasa-arvon kokemusten osalta. Suunta on siis oikea. Tästä lämmin kiitos kaikille GTK:laisille. Yhdessä pääsemme pitkälle, kun pienistä puroista syntyy valtavirtoja”, Kinnunen sanoo.

”Haluamme pitää DEI-teemaa jatkuvasti esillä, koska kyseessä ei ole vain parin vuoden projekti, joka tulee jonain päivänä valmiiksi. Näiden teemojen on tarkoitus olla jatkuvasti läsnä ja osa toimintakulttuuriamme. Muutos tapahtuu vähitellen, joten etenemme pienin, mutta määrätietoisin askelin”, Paloniemi jatkaa.

”Olemme suorastaan yllättyneitä, kuinka avoimesti GTK:laiset ovat tuoneet esille omia kokemuksiaan. Koemme tämän kertovan psykologisesta turvallisuudesta, joka on näyttäytynyt vahvuutenamme. Se lisää myös yhteenkuuluvuuden tunnetta ja keskinäistä arvostusta. Olemme rohkaistuneet tuomaan esille omaa erilaisuuttamme ja monimuotoisuuttamme monin tavoin”, Kinnunen ja Paloniemi tuumivat.

”DEI-asiat ovat alkaneet vaikuttaa ajatteluun”

Monimuotoisuus, yhdenvertaisuus ja inkluusio ovat ajankohtaisia ja merkittäviä asioita koko yhteiskunnan tasolla, ja ne on huomioitu myös valtion yhteisessä henkilöstöstrategiassa. GTK:ssa teema on yksi kolmesta painopisteestä, joilla mennään kohti vuoden 2030 organisaatiokulttuurin tavoitetilaa.

Katariina Paloniemi, Geologian tutkimuskeskus

”Tavoitteenamme on, että viiden vuoden kuluttua monimuotoisuuden, yhdenvertaisuuden, tasa-arvon ja inkluusion teemat ovat eheä ja sisäänrakennettu osa GTK:n kulttuuria ja toimintatapoja kaikessa tekemisessä ja jokaisen GTK:laisen arjessa”, Paloniemi toteaa.

Vuonna 2024 DEI-työ jatkuu valmennuksin, koulutuksin, mittauksin ja kartoituksin. Kinnunen ja Paloniemi toivovat, että GTK:ssa tehty työ olisi jatkossa hyödyksi myös muissa valtion organisaatioissa esimerkiksi kaikkien käytössä olevan ja englanniksi käännetyn eOppivan ”Monimuotoinen työelämä” -kurssin muodossa. Oppeja, tuloksia ja parhaita käytäntöjä on myös viety ja viedään eteenpäin yhteistyöverkostoissa.

”DEI-asioiden eteen tehty työ on alkanut saada vastakaikua organisaation sisältä. Huomaamme, että DEI-asiat ovat alkaneet vaikuttaa ajatteluun ja työntekijät huomaavat itse kohtia, joissa ne tulisi huomioida”, Kinnunen ja Paloniemi iloitsevat.

Kirjoittaja

Sari Okko

Toimittaja, Toimittajaverkosto

Vastaa

Pakolliset kentät on merkitty *