Natalie Alén ja Anni Toiviainen seisovat Valtiokonttorin edessä.

Kokonaisvaltaisesti kestävä tulevaisuus on yhteinen ponnistus

Millaista on työskennellä valtionhallinnon kestävyystyön näköalapaikalla? Kysyimme asiaa Valtiokonttorin Työelämäpalvelut-yksikön korkeakouluharjoittelija Natalie Alénilta ja vastuullisuusasiantuntija Anni Toiviaiselta. Valtiokonttori ylläpitää ja kehittää vastuullisuusraportoinnin ohjeistusta, joka on suunnattu ministeriöille, virastoille ja laitoksille. Ohjeistuksen ohella Valtiokonttorissa koordinoidaan valtionhallinnon vastuullisuustyön yhteistyöverkoston toimintaa. Toukokuun kynnyksellä Natalie ja Anni suuntaavat uusiin tehtäviin, mutta sitä ennen he jakavat ajatuksiaan ja oppejaan ajastaan vastuullisuustyön tukitehtävien ja työelämän kestävän kehittämisen parissa.

Mikä on yllättävin asia, jonka olet oppinut työskennellessäsi valtionhallinnon vastuullisuusraportoinnin parissa?

Natalie: Iloinen yllätys on ollut huomata se, miten monipuolista ja laajalle ulottuvaa tiimimme työ on. Tätä ei kokonaisuudessaan hahmottanut harjoittelun alkumetreillä. Tiimissämme ylläpidämme valtionhallinnon vastuullisuusverkostoa ja vastuullisuusraportoinnin ohjeistusta, järjestämme tapahtumia, jaamme tietoa ja kehitämme työtä jatkuvasti. Lisäksi teemme paljon viestintää niin ulospäin kuin myös Valtiokonttorin sisälläkin. Harjoittelussa olen päässyt tekemään hyvin vaihtelevia työtehtäviä ja päässyt näkemään laaja-alaisesti eri organisaatioiden vastuullisuustyötä. Vastuullisuustyötä organisaatioissa tehdään saman kehikon mukaisesti, mutta tavoitteet ja keinot vaihtelevat organisaatioiden ollessa hyvin erilaisia keskenään. Osalla vastuullisuusraportointi ja -työ ovat hyvin pitkällä ja osassa organisaatioista raportoinnin prosesseja käynnistetään ensimmäistä kertaa. Tiivis yksikkömme tekee laaja-alaisesti töitä kunnianhimoisten tavoitteiden eteen, ja tämä on ollut kokonaisuudessaan positiivinen yllätys.

Näkökulmien moninaisuus ja pientenkin virastojen sinnikäs suhtautuminen vastuullisuustyön kehittämiseen ovat antaneet virtaa myös omiin koordinoiviin työtehtäviin. Vaihtelevista resursseista huolimatta työtä tehdään suurella sydämellä.

Anni: Minäkin lähestyn kysymystä iloisen yllätyksen kautta: on ollut todella innostavaa ja ilahduttavaa huomata, kuinka antaumuksella vastuullisuustyötä tehdään valtionhallinnossa. Vastuullisuusraportoinnissa on mukana hyvin eritaustaisia asiantuntijoita – esimerkiksi viestijöitä, ylitarkastajia ja henkilöstöhallinnon väkeä. Näkökulmien moninaisuus ja pientenkin virastojen sinnikäs suhtautuminen vastuullisuustyön kehittämiseen ovat antaneet virtaa myös omiin koordinoiviin työtehtäviin. Vaihtelevista resursseista huolimatta työtä tehdään suurella sydämellä.

Millaisista taidoista vastuullisuustyön koordinointitehtävissä on ollut hyötyä?

Anni: Kun työskentelee kestävän kehityksen kysymysten kanssa, työpöydältä löytyy väistämättä viheliäisiä ja kompleksisia ongelmia. Monisyiset pulmat edellyttävät kokonaisvaltaista lähestymistapaa. Koen, että työssämme on ollut hyötyä systeemisestä katsantokannasta ja kyvystä puntaroida ilmiöiden erilaisia ulottuvuuksia samanaikaisesti. Vanhat ajattelu- ja toimintatavat ovat luoneet kestävyyskriisin, joten niillä kriisiä ei todennäköisesti pystytä ratkaisemaan – pitää siis suhtautua uteliaasti uuden kokeilemiseen ja haparointiinkin! Ajattelen, että tällaisesta taidosta voisimme kaikki hyötyä.

Natalie: Harjoittelussa on ollut hyötyä siitä, että on valmis tarttumaan moniin erilaisiin työtehtäviin. Harjoittelun aikana olen päässyt hyödyntämään myös aiempaa osaamistani media-alan koulutuksesta viestintämateriaalien koonnissa. Onkin ollut mukava, että into aiempiin ”vanhoihin taitoihin” on tietyllä tapaa herännyt uudestaan tämän työn kautta, ja olen huomannut, että aiemmin oppinuttakin voi hyödyntää edelleen. Työelämäpalvelujen tiimissä työskentely on avannut kehittämistyön näkökulmia uudella tavalla, vastuullisuustyö yhtenä osana tätä. Tiimimme tulevaisuusorientoitunut ja ennakkoluuloton asenne on kultaakin kalliimpaa työelämän uudistumisen kannalta. Vaatimukset organisaatioille vain jatkavat kasvuaan ja luovia sekä uudistushenkisiä ihmisiä tarvitaan setvimään monimutkaisia ilmiöitä. On ollut hienoa päästä työskentelemään tällaisessa tiimissä — tästä on hyvä jatkaa samalla asenteella ja opituilla eväillä eteenpäin!

Mikä on ollut työssä vaikeinta?

Natalie: Työssä haastavinta on ollut vastuullisuus- ja kestävyysaiheisiin sisäänrakennettu laajuus. Vastuullisuus ja kestävyys koskevat aivan kaikkea, joten paikoin on tuntunut, että opittavaa riittäisi loputtomiin eri osa-alueista. Tähän tunteeseen on kuitenkin auttanut tiimiläisten tuki ja muilta oppiminen. Kaikkea ei voi tältä kentältä sataprosenttisesti itse osata, mutta jatkuvaan oppimiseen ja yhteistyöhön panostaminen vie pitkälle.

Vastuullisuus ja kestävyys koskevat aivan kaikkea, joten paikoin on tuntunut, että opittavaa riittäisi loputtomiin eri osa-alueista. Tähän tunteeseen on kuitenkin auttanut tiimiläisten tuki ja muilta oppiminen.

Anni: Komppaan Natalieta, laaja-alaisuus on tämän työn siunaus ja kirous! Peukaloitaan ei tarvitse pyöritellä, vaan työnsarkaa löytyy kyllä kaikkialta valtionhallinnosta. Suurin haaste onkin ehkä siinä, että laajalla toimintakentällä pystyisi suuntaamaan työpanoksensa kaikkein vaikuttavimpiin asioihin. Tämäkin vaatii uteliasta ulospäinsuuntautumista ja verkostoja kohti kurkottamista: on hyvä pysähtyä kysymään, missä apumme ja tukemme olisi hyödyllisintä.

Millaisena näet vastuullisuusraportoinnin tulevaisuuden?

Anni: Kestävyyssääntelyn saralla tapahtuu tällä hetkellä paljon, ja esimerkiksi ensimmäisiä CSRD-direktiivin mukaisia raportteja valmistellaan kuluvasta toimintavuodesta 2024. Vaikka sääntely velvoittaa ensisijaisesti yrityksiä, odotan suurella mielenkiinnolla, millaisia heijastusvaikutuksia tällä on valtionhallinnon vastuullisuusraportoinnin tulevaisuuteen. Vastuullisuusraportti on työkalu, jolla tehty työ ja tulevaisuuden suunnitelmat tehdään näkyviksi – paitsi organisaatioille itselleen, myös sidosryhmille. Läpinäkyvä ja yhdenmukainen raportointi on tehokas lääke viherpesua vastaan. Ajassa kehittyminen ja uudistuminen on siis varsin välttämätöntä!

Natalie: Jatkan Annin mainitsemasta työkaluajatuksesta: harjoittelussa ajatus vastuullisuusraportin merkityksestä työkaluna on korostunut. Vastuullisuustyö on laaja-alaista ja ulottuu raportointia pidemmällekin muun muassa strategiaan, arkisiin käytäntöihin ja viestintään. Raportoinnin käytännöt kuitenkin tuovat raameja toiminnalle ja mahdollisuuden sekä seurata työn edistymistä että viestiä tärkeistä ja vaikuttavista toimista. Tulevaisuudessa näen, että raportoinnissa tavoitteellisuuden merkitys kasvaa. Raportoinnissa yhdistyvät yhtä aikaa tehdyistä toimista kertominen ja jatkuva kehittämistyö kestävämmän tulevaisuuden eteen. Näkisin myös, että sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys nousevat aiempaa merkittävämmäksi.

Mikä on ollut erityinen kohokohta tai onnistumisen hetki työssäsi?

Natalie: Mieleenpainuvia hetkiä ovat olleet kaikki ne tilaisuudet ja tapahtumat, joihin olen päässyt osallistumaan ja kuulemaan uusimpia tuulia kentältä. Lisäksi voisin mainita järjestämämme yhteistyötilaisuuden Digian kanssa, jonne saapui linjoille ennätyksellisen suuri määrä osallistujia. On ollut hienoa huomata, että aiheet, joiden parissa työskentelemme, herättävät kiinnostusta ja innostusta. Toinen mieleenpainuva hetki oli vierailu aiemmalla työpaikallani Suomenlinnassa tällä kertaa hieman eri merkeissä — vastuullisuustyön parissa. Erityisiä onnistumisen hetkiä ovat varmasti olleet ne hetket, kun olen saanut hyvää palautetta tehdystä työstä tai kun olemme tiiminä onnistuneet tarjoamaan sidosryhmäläisille tukea, arvokasta näkökulmaa tai tuottaneet mielenkiintoisen tapahtuman. Myös ne hetket, kun aluksi jokin ei ole oikein sujunut, mutta myöhemmin onkin hoksannut, miten jokin asia kannattaa tehdä. Näitä oppimishetkiä on tullut paljon tämän muutaman kuukauden aikana ja tuntuu, että olenkin oppinut aivan valtavasti!

Anni: Kestävän kehityksen edistäminen on tiimityötä. Mieleenpainuvimpia hetki ovatkin olleet erilaiset yhteistyötuokiot valtionhallinnon vastuullisuusväen kanssa. On ollut innostavaa oppia lisää valtiolla tehtävästä työstä esimerkiksi saavutettavuuden, yhdenvertaisuuden ja ympäristövastuun edistämiseksi. Yhtenä kohokohtana voisin mainita viime vuoden vastuullisuusraporttien yhteenvedon julkistustilaisuuden: oli hienoa päästä tekemään näkyväksi valtionhallinnon laaja-alaista kestävyystyötä!

Lämmin kiitos yhteistyöstä Natalie ja Anni – työ kestävän tulevaisuuden rakentamiseksi jatkuu!

Vastaa

Pakolliset kentät on merkitty *