Video kertoo enemmän kuin tuhat sanaa

Suomen ympäristökeskus Syke lähti kehittämään työturvallisuutta ja perehdytyskäytäntöjä uudella tavalla. Keinoksi valittiin videot ja animaatiot, jotka varmistavat tasa-arvoisen ja yhtenäisen tiedon jakamisen kaikki oppijat huomioiden. Kaiku-hanke LABPERE on opettanut myös tekijöitään.

Suomen ympäristökeskus Syke osallistui
Kaiku-palkinto 2024 -hakuun hankkeellaan LABPERE

Suomen ympäristökeskuksen kehittämishankkeen taustalta löytyy organisaatiomuutos ja laboratorioiden yhdistäminen sekä niiden myötä kasvanut tarve kehittää perehdytyskäytäntöjä ja yhteistoimintaa sekä yhtenäistää usean eri laboratorion toimintoja.

”Meillä on useita laboratorioita, joiden toiminnot on pidetty perinteisesti erillään ja joissa on ollut erilaisia käytäntöjä. Laboratorioiden yhdistäminen yhdeksi yksiköksi ja toimintojen yhtenäistäminen on radikaali muutos. Se tarjosi houkuttelevan tilaisuuden lähteä kehittämään käytäntöjä”, ryhmäpäällikkö Katarina ”Lotta” Björklöf kertoo.

”Tämä oli myös oiva paikka kokeilla uusia tapoja perehdytykseen, koska kaikkien laboratorioiden perehdytysaineistoista poimittiin ns. parhaat palat ja muokattiin niistä yhtenäiset. Materiaalin kokoamiseen valittiin verkko-oppimisalusta, johon haluttiin muutakin kuin tekstiä. Siitä lähti ajatus tehdä videoita ja animaatioita oppijoiden tueksi”, suunnittelija Minna Wasenius lisää.

”Kun kaikilla on samat ohjeet, se tuo turvallisuutta kaikille”

Katarina ”Lotta” Björklöf, Syke

Ideasta kimposi laaja perehdytykseen ja työturvallisuuteen keskittynyt kokonaisuus. ”Hankerahoitus vuodelle 2023 edellytti tehtävän aikataulutusta ja sitoutumista siihen. Kaiku-raha antoi meille mahdollisuuden panostaa ja keskittyä asiaan. Tänä vuonna videoita ja animaatioita työstetään runsaasta materiaalista siten, että kaikki olisi valmista syksyyn mennessä”, Björklöf ja Wasenius sanovat.

Tekemisen myötä perehdytykset laajenivat koskemaan muitakin työsuojelun alueita kuin laboratoriotyön työturvallisuutta. Aineistoa tehtiin myös maastotyöhön, toimipaikkojen tilaturvallisuuteen, meri- ja vesistöturvallisuuteen, alkusammutukseen sekä tutkimusalus Arandalla työskentelyyn.

”Videot ja animaatiot varmistavat ja parantavat niin työn laatua kuin työturvallisuutta sekä säästävät aikaa ja tuovat yhtenäisyyttä toimintaan. Verkkokurssien avulla saamme jaettua yhtenäiset ohjeet omaan organisaatioon sekä vieraileville tutkijoille. Kun kaikilla on samat ohjeet, se tuo turvallisuutta kaikille”, Björklöf ja Wasenius toteavat.

”Yhdessä tekeminen avarsi näkemyksiä ja paransi yhteistyötä”

Uudenlainen tekeminen toi tullessaan uusia tuulia Suomen ympäristökeskuksen kehittämistyöhön. Yhteistyö videoiden ja animaatioiden tuottajien kanssa sujui hyvin.

Minna Wasenius, Syke

”Alussa meillä oli opeteltavaa, mutta kun pääsimme vauhtiin, homma alkoi sujua ja opimme kirjoittamaan oikeanlaisia käsikirjoituksia. Hankkeen aikana olen itsekin oppinut Syken laboratorion ja Arandan toiminnasta paljon, vaikka olen työskennellyt talossa yli 30 vuotta. Kun puhutaan työssä oppimisesta, tässä jos missä näin on tapahtunut”, Wasenius sanoo hymyillen.

”Opimme uusia tapoja esittää ja tehdä asioita sekä tuntemaan eri toimipisteiden erilaisia toimintatapoja. Näistä poimittiin parhaat käytännöt ja jalostettiin yhteisiksi ohjeiksi. Tämä vaati syventymistä asiaan pienetkin yksityiskohdat huomioiden. Yhdessä tekeminen avarsi näkemyksiä ja paransi yhteistyötä”, Björklöf kertoo.

”Nyt jokainen saa saman perehdytyksen”

Perehdytysmateriaalia jatkojalostetaan Syken virtuaaliselle Moodle-alustalle, joka voidaan jakaa myös vieraileville tutkijoille. Kieliversioita ovat suomi ja englanti, mutta tarpeen mukaan materiaalia käännetään muillekin kielille, mikä palvelee Syken kansainvälisiä toimintoja.

Valtion tutkimuslaitosten yhteistyöfoorumi Tulanet on jo ilmaissut kiinnostuksensa, kun valmiita videoita ja animaatioita on esitetty laitoksille. Materiaalit ovat Björklöfin ja Waseniuken mukaan saatavilla, mikäli laitokset kokevat niitä tarvitsevansa.

”Tärkeimpiin hanketuloksiin kuuluu se, että kaikki saavat Suomen ympäristökeskuksessa samanlaisen perusperehdytyksen riippumatta siitä, kuka perehdyttää. Videoiden ja animaatioiden avulla asioita on niin ikään helppo kerrata. Suosittelemme kokeilemaan uusia tapoja esittää asioita ja sitä kautta tukeamaan kaikkia oppijoita.”

Katso Turvallinen työskentely laboratoriossa -animaatio tästä linkistä
Animaatio: Apogee Oy

Katso tutkimusalus Arandan video tästä linkistä
Video: Stremia Oy

 

Mikä Suomen ympäristökeskus (Syke)?

  • Syke tarjoaa asiantuntemusta ja riippumatonta tietoa globaaleihin ilmiöihin, kuten ilmastonmuutokseen, luontokatoon, ylikulutukseen, saastumiseen ja rehevöitymiseen.
  • Syke tuottaa ratkaisuja ilmastonmuutoksen torjumiseen ja muutokseen sopeutumiseen sekä kiihdyttää siirtymää kestävään kiertotalouteen.
  • Syke edistää hyvinvointia luontopohjaisilla ratkaisuilla sekä kehittää uusia keinoja merten ja vesistöjen hyvän tilan saavuttamiseksi ja vesivarojen kestävään käyttöön.
  • Syke on valtion tutkimuslaitos, jossa työskentelee noin 700 työntekijää. Toimispisteet löytyvät Helsingistä, Oulusta, Jyväskylästä ja Joensuusta.

     Lähde: syke.fi

 

Kirjoittaja

Sari Okko

Toimittaja, Toimittajaverkosto

Vastaa

Pakolliset kentät on merkitty *