Tietokiri-case: Osaamistietojen analysointi.

#Tietokiri-case: Osaamistietojen analysointi

Mitä ongelmaa ratkaistiin ja miksi?

Asiakkaan käytettävissä olevat tiedot henkilöstön osaamisalueista olivat vaikeasti hyödynnettävissä. Jokaisella henkilöllä oli aineistossa yksi rivi, ja henkilön kaikki osaamisalueet oli listattu yhteen sarakkeeseen. Kun aineistossa oli mukana tiedot sadoista henkilöistä, oli käytännössä mahdotonta hahmottaa, kuinka paljon jonkin yksittäisen alan osaajia organisaatiossa kaiken kaikkiaan oli. Osaamisen hallinnan näkökulmasta kiinnosti myös osaajien keski-ikä, jotta eläkepoistuman aiheuttamaan osaamisen poistumaan voitaisiin varautua hyvissä ajoin.

Mitä tehtiin?

Aineiston rakennetta muutettiin tilastollisella ohjelmalla muokaten niin, että jokainen henkilötasoinen osaamistieto sai taulukossa oman rivinsä. Tällä tavoin toteutettuna tieto on helpompi hahmottaa ja siitä pystyy myös tuottamaan erilaisia visualisoitujakin koosteita. Keskeisimmistä tuloksista asiakkaalle koottiin tiivis yhteenveto, johon kerättiin pääkohdat osaamisprofiileista yksiköittäin erityisesti osaajien ikärakennekysymys huomioiden.

Mitä saavutettiin ja miten jatketaan?

Tehty kooste antaa asiakkaalle tiiviin tilannekuvan henkilöstön osaamisalueista. Siitä hahmottuvat vahvimmat, ja toisaalta vain yksittäisten osaajien varassa olevat, aihealueet. Tätä tietoa voidaan hyödyntää koulutustarpeita arvioitaessa.

Yksikkökohtaisesti esiin tuodut osaamisalueet, joihin kohdistuu osaajien vähyydestä johtuvien uhkien ohella myös osaajien ikääntymisestä aiheutuva jatkuvuusriski, voidaan poimia koosteesta tarkempaan tarkasteluun. Uudelleen rakennetun aineiston avulla asiakas pystyy myös itsenäisesti käyttämään henkilöstönsä osaamistietoja aikaisempaa monipuolisemmin.

Kirjoittaja

#Tietokiri

#Tietokiri

Vastaa

Pakolliset kentät on merkitty *