Hyppää sisältöön
Harjoittelijoiden tulo valtion työpaikoille on selvä kesän merkki

Kesäkuukaudet tuovat tullessaan ison joukon harjoittelijoita muiden työpaikkojen tavoin myös valtionhallintoon. Vuonna 2020 harjoittelijasopimuksella työskennelleiden henkilöiden osuus koko valtionhallinnon henkilötyövuosikertymästä oli 1,2 prosenttia. Henkilötyövuosina laskettuna tuostakin osuudesta kertyy kuitenkin reilut..

Viikon luku: 1000.
Kieku-raportteja hyödynsi tilinpäätöskauden aikana enimmillään 1000 samanaikaista käyttäjää

Henkilöstö- ja taloushallinnon prosesseissa kertyy runsaasti tietoa. Sitä myös käytetään paljon ja erityisesti vuodenvaihde tilinpäätöskiireineen näkyy käyttäjämäärien kasvuna. Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen (Palkeet) ylläpitämän Kieku-järjestelmän raportteja hyödynsi viimeisimmän tilinpäätöskauden..

Valtiolla matkapäivät putosivat puoleen vuonna 2020

Suomessa on eletty jo vuosi korona-aikaa. Valtionhallinnossakin on siirrytty mahdollisuuksien mukaan etätöihin ja samalla työhön liittyvä matkustaminen on vähennetty vain aivan välttämättömään.  Matkustusmäärän pudotus on ollutkin huomattava. Vuonna 2020 kertyi..

Koronavuosi 2020 kasvatti valtionhallinnon työtekijöiden työmäärää

Vuoden 2020 lopussa valtionhallinnossa työskentelevillä oli erityyppisissä työaikapankeissa ja liukumasaldoina kaikkiaan noin 1 259 934 työtuntia. Tehollisiksi henkilötyövuosiksi muunnettuna tuntimäärä vastaa lähes 680 henkilötyövuotta, kokonaishenkilötyövuosina mitattavaa työpanosta kertyy puolestaan reilut..

Valtionhallinnossa miehet ovat isyysvapailla keskimäärin 25 päivää.
Valtiolla miesten perhevapaiden suosio vielä melko vähäistä

Vuonna 2019 valtiohallinnossa työskennelleet miehet olivat isyysvapaalla yhteensä 43 712 kalenteripäivää, josta suurin osa, eli 37 548 kalenteripäivää, oli käyttäjälleen palkatonta. Kun valtiohallinnon viime vuoden isyysvapaapäivät jakautuivat 1 745 miehelle,..

Tietokirin viikon luku on 31. Kieku koostuu 31 moduulista tai osajärjestelmästä.
Kaikille valtiolla työskenteleville tuttu Kieku on laaja järjestelmäkokonaisuus

Kieku on valtionhallinnossa työskenteleville tuttu järjestelmä työajan ja poissaolojen hallinnasta sekä työtuntien kirjaamisesta. Myös palkkalaskelmat löytyvät Kiekusta. Tiesitkö, että Kieku on laaja järjestelmäkokonaisuus, joka koostuu peräti 31 moduulista tai osajärjestelmästä?..