Tietokiri-case: ICT-menojen analysointi.

#Tietokiri-case: ICT-menojen analysointi

Mitä ongelmaa ratkaistiin ja miksi?

Asiakkaan ICT-menot ovat kasvaneet viime vuosina voimakkaasti ja oli tarve selvittää, mistä menojen kasvu johtuu ja miten ne mahdollisesti lähitulevaisuudessa kehittyvät. Oltiin kiinnostuneita selvittämään myös sitä, minkä tyyppisistä menoeristä kokonaisinvestointi koostuu. Saadun tiedon perusteella haluttiin parantaa investointien suunnittelua ja saada käsitys siitä, kuinka paljon tällaiset projektit työllistävät omaa henkilöstöä.

Mitä tehtiin?

Palveluostoista aiheutuneiden menojen kehitystä viiden viime vuoden aikana kuvattiin keräämällä tiedot ICT-menojen liikekirjanpitotileille kirjautuneista suoritteista. Oman henkilöstön työpanoksen arvo taas selvitettiin jakopalkkatiedoista.

Mitä saavutettiin ja miten jatketaan?

Tiedot yhdistämällä saatiin kokonaiskäsitys kiinnostuksen kohteena olleista aiheista. Palveluostoista aiheutuvien menojen kehityksen havaittiin nousseen investointien myötä pysyvästi aikaisempaa korkeammalle tasolle, mutta kasvuvauhti näytti viime vuosiin verrattuna tasaantuvalta.

Jakopalkkatiedot kasvattivat ymmärrystä siitä, mistä organisaatioyksiköistä ICT-toimintojen työpanos kertyy ja millainen on oman henkilöstön työstä aiheutuvien menojen keskimääräinen osuus ICT-investointien kokonaiskustannuksista. Samalla havaittiin, että pelkkä lkp-tilitieto ei kaikissa tilanteissa ole tarkkuudeltaan riittävä, vaan tarvitaan myös laskukohtaista analysointia. Myös työajan kohdentumisessa tunnistettiin mielenkiintoisia piirteitä, joita olisi tarpeen selvittää enemmän.

Kirjoittaja

#Tietokiri

#Tietokiri

Vastaa

Pakolliset kentät on merkitty *