Harjoittelijoiden tulo valtion työpaikoille on selvä kesän merkki

Kesäkuukaudet tuovat tullessaan ison joukon harjoittelijoita muiden työpaikkojen tavoin myös valtionhallintoon. Vuonna 2020 harjoittelijasopimuksella työskennelleiden henkilöiden osuus koko valtionhallinnon henkilötyövuosikertymästä oli 1,2 prosenttia. Henkilötyövuosina laskettuna tuostakin osuudesta kertyy kuitenkin reilut 730 eli keskikokoisen viraston verran. Poikkeusolot eivät näytä vaikuttaneen harjoittelijasopimusten henkilötyövuosikertymään käytännössä lainkaan, koska vuonna 2019 vastaava osuus oli 1,1 prosenttia, henkilötyövuosina reilut 680.

Suurin osa erilaisista opintoihin liittyvistä työharjoitteluista ajoittuu kesäkuukausiin, ja lomakaudelle rekrytoidaan usein myös muuta tilapäistyövoimaa. Tämä on nähtävissä myös valtionhallinnon henkilötyövuositiedoissa, joiden mukaan harjoittelijoiden suhteellinen htv-osuus on ollut viime vuosina touko-elokuussa noin 2 prosenttia eli lähes kaksinkertainen koko vuoden osuuteen verrattuna. Työharjoitteluja voidaan toteuttaa myös määräaikaisten työsopimusten kautta, ja kesäkuukausina näiden henkilötyövuosiosuus näyttääkin kasvavan aina muutaman prosenttiyksikön koko vuoden tilanteeseen verrattuna, eli vajaasta viidenneksestä noin viidennekseen.

Valtionhallinnon virastot poikkeavat toiminnaltaan huomattavasti toisistaan ja tällä on vaikutusta myös siihen, kuinka merkittäväksi harjoittelijasopimuksella työskentelevien työpanos niissä muodostuu.  Vuositasolla tällaisten harjoittelijoiden osuus viraston koko henkilötyövuosimäärästä on viime vuosina ollut suurimmillaan noin seitsemän prosenttia. Toisaalta useissa virastoissa harjoittelijasopimuksia eivät ole olleet käytössä eikä niistä siksi ole kertynyt lainkaan henkilötyövuosia.

Harjoittelijoiden merkitystä arvioitaessa henkilötyövuositieto ei tosin kerro koko totuutta. Henkilötyövuosia kun kertyy myös lomapäiviltä, joten erityisesti kesäkuukausina tehtyjen työtuntien jakauman tarkastelu muuttaisi tuloksia huomattavasti.

Kirjoittaja

#Tietokiri

#Tietokiri

1 kommentti

marjaanalaine

Kiinnostava kooste, kiitos! Harjoittelijati ovat tärkeä henkilöstöryhmä monellakin tapaa. Siksi panostamme yhteisesti mm. heidän perehdytykseensä valtiolle yhteisiin teemoihin: https://www.valtiolle.fi/fi-FI/Kesakuussa_2021_alkaa_verkossa_valtionha(59750)

Vastaa

Pakolliset kentät on merkitty *