Tietokiri-case: Valtion henkilöstöhallinnon tunnuslukujen seuranta.

#Tietokiri-case: Valtion henkilöstöhallinnon tunnuslukujen seuranta

Mitä ongelmaa ratkaistiin ja miksi?

Valtioneuvosto päätti joulukuussa 2017 säästää julkisen talouden menoista miljardi euroa vuoteen 2029 mennessä. Osana tätä tavoitetta valtioneuvosto asetti valtion henkilöstöhallinnolle säästötavoitteen, joka vastaa noin 20 prosentin tuottavuuden kasvua vuoteen 2029 mennessä.

Valtiovarainministeriö asetti keväällä 2018 valtion henkilöstöhallinnon toimintojen kehittämishankkeen vuosille 2018–2019. Hankkeen tavoitteena oli sitouttaa virastot yhteistyössä Palkeiden kanssa kehittämään ja tehostamaan toimintaansa siten, että henkilöstöhallinnon palvelut pystytään tuottamaan keskimäärin pienemmällä henkilöstöpanoksella. Virastoissa toiminnan painopiste siirtyy näin palvelussuhteiden hallinnoimisesta tuloksellisuuden kannalta merkittävämpiin tehtäviin.

Valtioneuvoston asettaman säästötavoitteen toteutumisen varmistamiseksi valtiovarainministeriö asetti valtion henkilöstöhallinnolle yhdessä ja tilivirastoille erikseen vastaavan tasoiset HR-panossuhdelukua koskevat tavoitteet.

Mitä tehtiin?

Asetettujen tuottavuustavoitteiden seurannan ohella haluttiin parantaa myös tilivirastojen edellytyksiä tiedolla johtamisen kehittämiselle. Näin ollen Palkeet laskee valtion tilivirastoille vuosittain henkilöstöhallinnon työajan kohdennus- ja suoritetiedoista useita erilaisia niiden toimintaa kuvaavia tunnuslukuja, kuten:

  • henkilöstöhallinnon henkilötyövuosien lukumäärä toiminnoittain eriteltyinä tilivirastossa ja Palkeissa tehty työ
  • henkilöstöhallinnon prosenttiosuus koko henkilöstöstä (htv-määrästä)
  • erilaisten henkilöstöhallinnon suoritteiden lukumäärä
  • HR-panossuhdeluku (henkilöstöhallinnon tehtävien htv / koko henkilöstön htv)

Virastot saavat omien tietojensa lisäksi haluamansa muiden virastojen tiedot, mikä tukee vertailukehittämistä. Julkaisuluvan antaneiden virastojen tiedot ovat valtion kaikkien tilivirastojen saatavissa Palkeiden verkkosivujen kautta.

Mitä saavutettiin ja miten jatketaan?

Tilivirastojen käytettävissä on tällä hetkellä tiedot henkilöstöhallinnon tunnuslukujen kehittymisestä neljältä viime vuodelta (2017–2020), ja vuoden 2021 tiedot tullaan lisäämään raportille helmi-maaliskuussa 2022. Saadun käyttäjäpalautteen perusteella nykyisessä raportissa on tunnistettu jonkin verran kehittämistarpeita mm. tilivirastojen erityispiirteisiin ja Palkeiden aiempaa laajempaan henkilöstöhallinnon palvelutarjontaan liittyen. Näitä pyritään mahdollisuuksien mukaan edistämään niin, että ainakin osa tarpeellisista muutoksista saataisiin tuotua raportille kevään 2022 vuosipäivityksen yhteydessä.

”Palkeiden laskemien HR-tunnuslukujen tuella henkilöstöhallintoa kehitetään tiedolla eikä näppituntumalla”.

– Mika Happonen, neuvotteleva virkamies, Valtiovarainministeriö

Kirjoittaja

#Tietokiri

#Tietokiri

Vastaa

Pakolliset kentät on merkitty *