Kuva ilmiökartasta liittyen tiedon käytettävyyteen

Tietojohtamisen verkostojen yhteistapaamisessa tutustuttiin systeemisen kehittämisen työkaluihin

Tietojohtamisen verkostot tapasivat 2021 kahdesti, kerran keväällä ja toisen kerran syksyllä. Molemmista tilaisuuksista on tehty Valtiolla.fi -sivustolle blogikooste (kevät ja syksy) sekä syksyn alustukset taltioitiin.

Keväällä 2022 oli kolmannen tapaamisen vuoro. Tällä kertaa järjestämässä olivat yhteistyössä Valtiokonttori, Valtionavustusten kehittämisen hanke, Tietojohtamisen verkosto sekä Data- ja analytiikkaosaajien verkosto. Pääsimme tilaisuudessa tutustumaan valtionavustushankkeessa kehitettyihin työkaluihin vaikutusketjuun sekä ilmiö- ja verkostokarttaan tietojohtamisen näkökulmasta.

Työkalut on tehty helpottamaan

  • toiminnan päämäärien ja tavoitteiden sekä osallisten parempaa tunnistamista.
  • ilmiöiden tarkempaa analysointia sekä niihin liittyvän tietoympäristön hahmottamista
  • välittömien ja välillisten vaikutusten, tulosten, tuotosten, toiminnan ja resurssien  parempaa hahmottamista.
  • eri osa-alueiden mittareiden asettamista ja siten
  • kokonaiskuvan luomista koko vaikutusketjun tietojohtamiseen.

Työkalut on tarkoitettu osallistavasti käytettäväksi osana esimerkiksi palvelumuotoilua tai tuloksellisuusdialogia tai esimerkiksi toiminnan suunnittelua ja tiedolla johtamista.

Tilaisuudessa kuulimme ensin lyhyet alustukset työkalujen käyttöön ja sitten pääsimme Miro -alustalle kokeilemaan niitä pienryhmissä. Käsitellyt ilmiöt liittyivät tietojohtamiseen eri näkökulmistaan. Toisessa vaiheessa tutustuimme vaikutusketjuun ja hahmotimme, miten sen avulla päämääriin liittyvät välilliset ja välittömät vaikutukset, tulokset, tuotokset, toiminta ja resurssit voidaan kuvailla. Harjoittelimme myös mittareiden kiinnittämistä osaksi vaikutusketjua. Lopuksi vielä yhdessä lyhyesti keskustelimme kokeilun herättämistä ajatuksista. Vastaanotto oli kiinnostunutta ja työkalut koettiin hyödyllisiksi.

Työkaluja esittelevät ja harjoittelua fasilitoivat VA-hankkeen puolesta Vesa Hack (Digia Oy), Marja Harjumaa (Salivirta NHG Oy), Antti Seppänen (Valtiokonttori) ja Mikko Lehtonen (Valtiovarainministeriö).

Tilaisuuden materiaaleja:
Tilaisuuden diat
Miro -pohja

Blogitekstejä teemasta (sisältää linkit työkaluihin): 
Työkaluja systeemiseen kehittämiseen
Ota käyttöön uusia työvälineitä ilmiölähtöisyyden, yhteistyön ja vaikuttavuuden edistämiseen

eOppiva verkkokurssi:
Kohti vaikuttavampaa valtionavustustoimintaa

Va-hankkeen sivuja:
Valtionavustushankkeen kotisivut
Työkalut hankkeen sivuilla
Sanaston julkaistu versio (uusi on tulossa vielä kesällä)

Kirjoittaja

Antti Seppänen

Kehittämispäällikkö, Valtiokonttori

Vastaa

Pakolliset kentät on merkitty *