Aivot ja verkosto

Tietojohtamisen verkostotapaaminen synnytti uutta yhteistyötä

Tietojohtaminen ja tietoperustainen päätöksenteko tai tiedolla johtaminen. Samaan ilmiöön liittyen on nyt paljon kiinnostusta. Innostuksesta kertoo myös se, että teeman ympärille on perustettu useampikin verkosto. Osa on jo kauemmin toimineita ja osa sangen tuoreita.

Suomi on pieni maa ja eri verkostoissa toimii samoja henkilöitä. Tunnistimme tilanteen viime vuonna muutaman eri verkostoissa aktiivisesti toimivan kanssa ja aloimme yhdessä suunnitella yhteistä verkostojen tapaamista, jossa teemasta kiinnostuneet verkostot esittäytyisivät toisilleen ja käytäisiin yhteistä keskustelua aiheesta. Erinäisten vaiheiden jälkeen alun perin Työ 2.0 Labiin suunniteltu tilaisuus siirrettiin verkkoon ja koollekutsujaksi lähti Valtiokonttori.

Tilaisuudessa mukana olleet verkostot

Kaikkia verkostoja emme varmasti tavoittaneet, mutta mukaan voi toki tulla tuleviin tilaisuuksiin esittäytymään. Jos edustamasi verkosto puuttuu listasta, ota yhteyttä Valtiokonttoriin (antti.seppanen (at) valtiokonttori.fi).

Tilaisuudelle toi ajankohtaisuutta myös tuore Julkisen hallinnon strategia, jossa tiedon tarjoaminen ja hyödyntäminen nousevat esille vahvasti toimintalinjauksena. Verkostojen toiminnalla tämän toteutumiseen voidaan myös vaikuttaa.

Päivän agendalla oli yhteistä tutustumista, verkostoesittelyt, keskustelu open space -hengessä sekä lopuksi yhteisten tekemisen jatkon suunnittelua. Verkostoesittely on myös koottu yhteiseksi materiaaliksi. Tapaamisen työskentelypohja löytyy Mirosta.

Tilaisuuden paras anti liittyi yhteiseen tutustumiseen ja antoisiin keskusteluihin. Pienryhmissä keskusteltiin teemoista ”Verkostojen kohtaaminen ja yhteydenpito”, ”Tietojohtamisen edellytykset julkisessa hallinnossa”, ”Aineeton pääoma ja julkisen hallinnon strategia” ja ”Vaikuttava tiedolla johtaminen ja analytiikka”. Lopputulemana oli yhteisiä oivalluksia ja ennen kaikkea yhteistä tutustumista paremmin tuttujen teemojen äärellä.

Tapaaminen koettiin hyödylliseksi ja se keräsi osallistujilta positiivista palautetta. Paitsi tutustumista ja keskustelua, myös konkreettista jatkoa tilaisuudesta seuraa. Sovimme, että verkostojen yhteistapaamisia jatketaan kahdesti vuodessa: kerran keväällä ja syksyllä. Sovimme myös, että yhteisten tapaamisten suunnittelu- ja toteutusvastuu kiertää verkostoilla siten, että aina kaksi kerrallaan järjestää seuraavan tapahtuman. Ensi syksyn tilaisuutta lähtivät suunnittelemaan Tietojohtaminen ry sekä Tietojohtamisen verkosto ry. Valtiokonttorista luvattiin tukea tarvittaessa viestinnässä ja käytännön tekemisessä. Esitettiin myös toive hankeiltapäivästä, jossa voisivat esittäytyä teemaan liittyvät hankkeet toisilleen.

 

Kirjoittaja

Antti Seppänen

Kehittämispäällikkö, Valtiokonttori

Vastaa

Pakolliset kentät on merkitty *