Kuvituskuva dashboardista

Organisaatio pystytään faktaperustaisen tietopohjan ja yhteisen tulkinnan myötä virittämään ketterästi toimivaksi

Viime keväänä käynnistettiin tietojohtamisen verkostojen yhteistyötä yhteisellä virtuaalitapaamisella ja sovittiin puolivuosittain järjestettävistä seminaareista. Sovimme, että tilaisuudet suunnittelee ja toteuttaa aina kaksi verkostoa kerralla ja Valtiokonttori tukee tapahtuman järjestämisen viestinnässä ja muissa käytännönjärjestelyissä. 5.10.2021 oli vuorossa Tietojohtaminen ry:n ja Tietojohtamisen verkosto ry:n sekä Valtiokonttorin yhdessä suunnittelema seminaari.

Tilaisuuden avasi Denis Galkin Valtiokonttorilta ja ensimmäisen alustuksen piti professori Harri Laihonen Itä-Suomen yliopistosta, joka käsitteli siilojen syntyä ja vaikutusta tietojohtamiselle ja miten niistä ehkä voisi päästä pois. Alustus oli erinomainen ja herätti runsaasti ajatuksia mm. dialogin edellytyksistä organisaatiossa ja niiden välillä. Olemme siirtymässä yksittäisistä organisaatioista kohti hybridejä ja ilmiölähtöisempää tarkastelutapaa tietojohtamiseen. Nykymaailma edellyttää suurempaa osaamista ja halua jakaa tietoa ja keskustella siitä.

Lyhyen pienryhmäkeskustelun jälkeen oli vuorossa paneelikeskustelu, jossa Kirsimaria Blomqvist (LUT), Sami Sulkko (CGI), Denis Galkin (VK) sekä Anna Maria Könnömäki (VERO) keskustelivat omista kokemuksistaan tietojohtamisen kulttuurin kehittämisessä. Verolla on rakennettu tilannehuoneita, joissa reaaliaikainen tieto ohjaa ja tukee työyhteisöjen toimintaa. Blomqvist kertoi korona-aikana perustetuista Fast Expert Teams -ryhmistä, jotka hyvin ketterästi rakensivat tilannekuvaa ja ratkaisuja pandemiaolosuhteissa. Galkin kertoi Tietokirin tavoitteista tuottaa mahdollisuuksia valtioneuvoston tietojohtamiselle ja Sulkko taas kokemuksista kuntien johdon vaikeuksista saada keskustelua käyntiin tietojohtamisen käynnistämiseksi.

Pienryhmäreflektion jälkeen palasimme vielä kolmanteen alustukseen, jossa Mari Siimar Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiristä kertoi tarinan tietopalvelutoiminnon perustamisesta heidän organisaatiossaan. Hänen esityksestään mieleeni jäi käytännönläheinen tapa määritellä tiedolla johtaminen:

”Tiedolla johtaminen on kulttuuri- ja ydintoimintasidonnainen OPPIMISPROSESSI, jossa ensin data irrotetaan turvallisesti ja luotettavasti ensisijaisesta käyttötarkoituksesta. Ja sen jälkeen tietoa jalostetaan ja muotoillaan dialogisessa moniammatillisissa oppimis- ja sopimistilanteissa yhteiseksi ymmärrykseksi ja tietämykseksi organisaation tilasta ja sen muutossuunnasta.”

Määritelmässä korostuu turvallisuus, oppiminen, jalostaminen, dialogi ja ymmärtäminen. Kyseessä ei ole vain tekninen tai prosessuaalinen ongelma, vaan laajemmin organisaation kulttuuriin kytköksissä oleva ilmiö.

Aamupäivän päätteeksi vielä pienryhmän keskustelivat tietojohtamisen ja organisaatiokulttuurin suhteista ja dokumentoivat keskusteluaan Miro -pohjalle. Sieltä poimin myös otsikkoni, joka hienosti kiteyttää päivän antia. Kaiken kaikkiaan aamupäivä oli mielestäni erinomainen. Alustukset herättivät ajatuksia ja niitä pääsi pohtimaan ja jakamaan yhdessä pienryhmissä.

Alustajien diat ja työskentelyalusta

Harri Laihonen: Siiloista yhteiseen tietojohtamiseen
Mari Siimar: Tiedon johtaminen ja tietämysprosessit organisaatiokulttuurin tukena

Pienryhmätyöskentelyn Miro -pohja 

Tallenteet

Nauhoituksen alku myöhästyi hieman. Pahoittelut!

Harri Laihonen

Paneelikeskustelu

Mari Siimar

Päivän lopetus

Kirjoittaja

Antti Seppänen

Kehittämispäällikkö, Valtiokonttori

Vastaa

Pakolliset kentät on merkitty *