Miltä työelämän uudistamisen haasteet näyttävät johdon kokemuksissa?

Vaikuttavuuden arviointi nousi kehittämishaasteiden kärkisijalle, kun Valtiokonttori toteutti keväällä 2020 virastojen pääjohtajille työelämän uudistamisen ja tietojohtamisen ajankohtaisia kehittämishaasteita ja palvelutarpeita kartoittavan kyselyn ja haastattelukierroksen. Kartoitus toteutettiin, koska Valtiokonttorissa haluttiin saada hyvä käsitys siitä, miten virastojohto kokee valtion työelämän uudistamisen haasteet ja millä tavoin Valtiokonttori voisi virastoja uudistustyössä auttaa. Kartoitukseen osallistui kymmenen virastoa, joista seitsemässä toteutettiin myös haastattelut.

Vaikuttavuuden arviointi, tietojohtaminen ja valmentava työote

Kyselyn perusteella vaikuttavuuden arvioinnin lisäksi tietojohtamisen sekä valmentavan johtamisen ja työotteen kehittäminen muodostivat toiminnan kehittämisen kärkikolmikon. Kartoituksessa nousi myös vahvasti esiin tarve järjestelmissä jo olevan organisaation toimintaan ja henkilöstöön liittyvän tiedon hyödyntämiseen entistä paremmin, mikä palvelisi sekä vaikuttavuuden arvioinnin että tietojohtamisen käytäntöjen kehittymistä. Tähän tarpeeseen tarjoaa ratkaisuja Tietokiri-hanke, jossa tuetaan tiedon käyttöönottoa data-analytiikan keinoin ja kehitetään organisaatioiden tiedolla johtamisen kyvykkyyttä.

Virastojen ylimmän johdon kiinnostus yhteiskehittämiseen esimerkiksi tietojohtamisen, työnantajakuvan ja rekrytoinnin kehittämisessä ilmaistiin kartoituksessa selkeästi. Yhteiskehittämiseltä odotetaan tavoitteellisuutta ja suunnitelmallisuutta sekä valtionhallinon yhteisen, konsernitason tiedon ja tilannekuvan rakentumista. Yhteishankkeet edistävät myös siilojen ylittämistä, sillä ne nähtiin myös mahdollisuutena vuoropuheluun muiden virastojen, konsernitason analyysipalvelujen sekä ulkopuolisen asiantuntijatuen kanssa.

Valtiokonttorin koordinoima Kaiku-kehittämisraha tarjoaa rahoituskanavan ja kehittämistukea virastojen yhteiskehittämiseen, joka on yksi vahva Kaiku-rahoituksen painopiste.

Haastattelut, jotka kevään aikana toteutettiin alkuperäisestä suunnitelmasta poiketen pääosin virtuaalisesti, vahvistivat kuvaa, että työelämän kehittäminen kohti uudenlaisia työn tekemisen tapoja on virastojen arkipäivää. Virtuaalisten ratkaisujen löytäminen yhteiseen työhön ja oppimiseen tullee edelleen olemaan vahva virastojen arjen kehittämiskohde, mitä Valtiokonttorissa on jo lähdetty aktiivisesti kokeilemaan.

Haastatteluissa kerrotut kokemustarinat onnistumisista viraston kehittämistyössä kuvasivat esimerkiksi osallistavaa toiminnan suunnittelua, strategiatyötä kohti virtuaalista ja monipaikkaista työtä sekä systeemisen murroksen ymmärtämistä, lean-ajattelun sisäistämistä sekä tavoitteellisten itseohjautuvien tiimien toimintaa. Onnistumisiin voi tutustua valtion työelämän yhteisellä Valtiolla.fi –alustalla.

Lue esimerkiksi:

Vaikka kartoituksessa saavutettiin vain pieni osa virastojen johtoa, haastatteluissa annettiin varauksetonta kiitosta valitusta toimintatavasta. Kohtaaminen ja vuoropuhelu kehittämistyöstä ja sen tukipalveluista koettiin jo sinänsä johdon palveluksi, jota toivottiin jatkettavan. Tällä perusteella Valtiokonttorissa on aloitettu valmistelut seuraavan haastattelukierroksen toteuttamiseksi syksyn 2020 aikana.

Katso raportti kyselyn tuloksista

Tekijät: Johtava asiantuntija Tuija Hytönen ja data-analyytikko Wolf Wikgren, Valtiokonttori

Yhteistyötä kytkeytymällä

Kirjoittaja

Tuija Hytönen

Johtava asiantuntija, Valtiokonttori

Vastaa

Pakolliset kentät on merkitty *