Resilienssiä työn arkeen – Helsingin poliisilaitoksen resilienssivalmennus

Kehittämishanke perustuu Helsingin poliisilaitoksen strategiaan 2020, jossa yhdeksi kehittämisalueeksi on määritelty Kyky reagoida. Kehittämisalueeseen sisältyvät toiminnan ja kehittämisen painopisteet ovat suorituskyvyn varmistaminen, yhteinen tilannekuva ja resurssien joustava kohdentaminen, henkilöstön henkisen suorituskyvyn varmistaminen, henkilöstön luottamus yhteiseen tekemiseen ja varautuminen ja varustautuminen nopeaan reagointiin arjen työssä. Kehittämistavoitteiden saavuttamiseksi tavoitetoimenpiteeksi on määritelty henkilöstön resilienssivalmiuksien (selviytymyskykyisyyden) vahvistaminen valmennuksen avulla.

Resilienssillä eli selvitymiskykyisyydellä tarkoitetaan tässä poliisilaitoksen hankkeessa yksilön ja ryhmän valmiuksia säilyttää toimintakykynsä ja palautua työn arjessa sen psykososiaalisesta ja fyysisestä kuormittavuudesta huolimatta. Kuormittavuuden lähteitä voivat olla vaikeasti ennakoitavat tilanteet ja tehtävät, organisaation ja toiminnan muutokset, tehtävien ja resurssien välinen epätasapaino tai erityiset kriittiset tilanteet. Resilienssi liittyy niin yksilön kuin työyhteisönkin toimintaan ja valmiuksia resilienttiin toimintaan voidaan kehittää. Resilienssissä ei ole kyse ainoastaan palautumisesta vaan myös toiminnan uudistamisesta erilaisten häiriötilanteiden ratkaisemisen ansiosta.

Resilienssivalmennuksen tavoitteena on edelleen vahvistaa ryhmien valmiuksia käydä ryhmän työtä ja toimintakykyä tukevaa keskustelua sekä lisätä tietoisuutta erilaisista toiminta- ja ohjaustavoista, joilla ryhmän resilienssivalmiuksia voidaan vahvistaa. Tavoitteena  on vahvistaa ja laajentaa tämän tyyppistä työskentelyä poliisilaitoksessa ja hakea siihen uusia työkaluja ja toimintamuotoja. Hankkeessa kokeillaan erilaisia ryhmäohjausmuotoja, toteutetaan resilienssi-infoja ja luodaan valmennukseen verkko-oppimispaketti.