Valtionhallinnossa miehet ovat isyysvapailla keskimäärin 25 päivää.

Valtiolla miesten perhevapaiden suosio vielä melko vähäistä

Vuonna 2019 valtiohallinnossa työskennelleet miehet olivat isyysvapaalla yhteensä 43 712 kalenteripäivää, josta suurin osa, eli 37 548 kalenteripäivää, oli käyttäjälleen palkatonta.

Kun valtiohallinnon viime vuoden isyysvapaapäivät jakautuivat 1 745 miehelle, kertyi isyysvapaata heistä jokaiselle keskimäärin noin 25 kalenteripäivää, mikä vastaa noin puolta isyysvapaan tämänhetkisestä enimmäismäärästä, 54 arkipäivästä. Valtiolla työskentelevät isät pitävät isyyslomaa keskimäärin kuukauden, kun muut suomalaiset isät ovat isyyslomalla noin 6 viikkoa. Isyysloman maksimipituus on noin 9 viikkoa.

Isyysvapaan lisäksi mies voi käyttää joko kokonaan tai lapsen äidin kanssa jakaen vanhempain- ja hoitovapaaoikeuden. Kansaneläkelaitos maksaa vanhempainvapaaseen perustuvaa vanhempainrahaa noin puolen vuoden ajan, minkä jälkeen jompikumpi vanhemmista voi hoitaa lasta kotona hoitovapaalla enintään kolmevuotiaaksi. Näitä mahdollisuuksia hyödynsi valtiohallinnossa työskentelevistä miehistä viime vuonna kaikkiaan 306. Vanhempainvapaata kertyi 126 miehelle yhteensä 6597 kalenteripäivää, tasan jaettuna vajaat puolitoista kuukautta kullekin, ja hoitovapaata 196 miehelle yhteensä 14 631 kalenteripäivää, tasan jaettuna vajaat kaksi ja puoli kuukautta jokaiselle heistä. Näiden perhevapaamuotojen suosio näyttääkin olevan valtiohallinnossa työskentelevien miesten keskuudessa kaiken kaikkiaan vielä melko vähäistä.

Selittyneekö ilmiö kasvuun kääntyneellä syntyvyydellä ja toisaalta lisääntyneen etätyön myötä joustavammaksi muuttuneella työelämällä, mutta kuluvan vuoden valtiohallinnon poissaolotilastot näyttävät tässä vaiheessa vuotta miesten perhevapaamäärissä kahdensuuntaista kehitystä.
Käyttäjilleen palkallisten isyysvapaapäivien ja miesten käyttämien vanhempainvapaiden määrät ovat viime vuoden tietoihin verrattuna jopa yli 10 prosenttia pienempiä. Toisaalta miesten käyttämiä hoitovapaapäiviä ja todennäköisesti myös palkattomia isyysvapaapäiviä näyttäisi kertyvän valtiohallinnossa kuluvana vuonna muutamia prosentteja viime vuotta enemmän.

Suomalaisista isistä 25 % ei pidä isyysvapaata lainkaan. Osuus on pysynyt vuosia ennallaan isyysvapaiden kehittämisestä huolimatta.

Kirjoittaja

#Tietokiri

#Tietokiri

Vastaa

Pakolliset kentät on merkitty *