Analyytikot muovaavat hankintatiedon hyödylliseksi

Hanselissa on työskennellyt analyytikoita pian viiden vuoden ajan. Neljästä analyytikosta ensimmäisenä taloon tuli Juho Pursimo, joka pääsi yhdessä talousjohtaja Kirsi Koivusaaren ja digitaalisten palvelujen johtajan Mikko Saavalaisen kanssa miettimään puhtaalta pöydältä sitä, mitä tietojohtaminen voisi julkisten hankintojen kentällä tarkoittaa. Sittemmin tiimi on täydentynyt vielä kolmella ongelmanratkaisun ammattilaisella: Markus Paasiniemellä, Anssi Salomaalla ja Katri Väisäsellä.

Alkusysäys julkishallinnon yhteishankintayksikön analytiikkatoiminnolle tuli hankintojen digitalisoinnin Handi-ohjelmasta, jossa yhtenä teemana oli tietopohjan kehittäminen. Hankintojen osalta liikkeelle lähdettiin ostolaskudatasta.

Hanselilaiset ja asiakkaat ovat analyytikoiden työn tuloksena saaneet käyttöönsä erilaisia välineitä, jotka tarjoavat päätösten tueksi hankintatietoa helppokäyttöisessä ja visuaalisessa muodossa.

”Meidän työssämme hienoa on se, että rakentamiemme työkalujen avulla voidaan säästää paljonkin julkisia varoja ja tehdä aidosti fiksumpia hankintoja”, kuvailee johtava analyytikko Juho Pursimo.

Yksi hyvin keskeinen järjestelmä on Qlikview ja sen tuoreempi versio QlikSense, joiden tuottamaa raportointia yhä osuvammaksi kehittää analyytikko Anssi Salomaa. Lisäksi Hanselin analyytikot ovat päässeet kehittämään muun muassa maailmallakin kiitosta saanutta, julkisten varojen käyttöä avaavaa Tutkihankintoja-palvelua sekä asiakkaiden arvostamaa Hankintapulssi-työkalua, joka havainnollistaa tehtyjä hankintoja koskevaa dataa Hanselin asiakkaille.

Yhteiset kiinnostuksen kohteet ja hyvä meininki

Hanselin analyytikot ovat koulutukseltaan valtio- tai kauppatieteiden maistereita ja pääaineenaan heillä on ollut kansantaloustiede tai rahoitus. Työssään analyytikot pääsevät sukeltamaan hyvinkin syvälle yhteiskunnallisten ilmiöiden ytimeen. Yhteistä koko tiimille on rakkaus uuden oppimiseen ja oman osaamisen täysimääräiseen hyödyntämiseen.

”Parhaimmillaan tässä työssä pääsee hyvään flow-tilaan ja data vie mennessään, naurahtaa joukon tuorein tulokas”, avustava analyytikko Katri Väisänen.

Tulevaisuuden kehityssuunnista hankinta-analyytikot mainitsevat automatiikan lisäämisen sekä tekoälyn ja koneoppimisen hyödyntämisen.

Yksi työn keskeisistä tavoitteista on se, että hankintojen ammattilaisten aikaa säästyy muuhun ja he voivat keskittyä päätöksentekoon, kun vaikkapa markkinakartoitukset ja spendi-analyysit hoituvat analyytikoiden toimesta. Datan murskaajilla on halu auttaa kollegoita ja asiakkaita heidän omassa työssään tuottamalla mahdollisimman virheetöntä pohjatietoa.

Analyytikon työnkuva voi vaihdella paljonkin eri yrityksissä. Julkishallinnon hankintojen parissa työskentelevät Hanselin analyytikot kehuvat kilvan työnsä monipuolisuutta ja sitä, että he pääsevät aidosti kehittämään liiketoimintaa.

”Yhteishankintatarjonta on todella laajaa, ja pääsemme paneutumaan monenlaisiin toimialoihin. Myös tehtäväkokonaisuuksien mittakaavat vaihtelevat. Välillä syntyy tulosta nopeammin ja välillä saamme paneutua mittavampiin projekteihin”, toteaa analyytikko Markus Paasiniemi.

Tulevaisuuden kehityssuunnista hankinta-analyytikot mainitsevat automatiikan lisäämisen sekä tekoälyn ja koneoppimisen hyödyntämisen. Muun muassa näiden parissa he pääsevät kehittämään osaamistaan jatkossakin, mikä motivoi työhönsä tutkimuksellisella otteella suhtautuvia asiantuntijoita.

Analyytikot Katri Väisänen, Anssi Salomaa, Juho Pursimo ja Markus Paasiniemi sekä talousjohtaja Kirsi Koivusaari palaverissa.

Kirjoittaja

#Tietokiri

#Tietokiri

Vastaa

Pakolliset kentät on merkitty *