Työsuojelun kevätpäivä 2023 – Uuden työn kynnyksellä: Tutustu tallenteisiin ja materiaaleihin

Työsuojelun kevätpäivässä 29.3.2023 sukellettiin työsuojelun kysymyksiin yhä itsenäisemmän työn, hajautuneempien työyhteisöjen ja uudistuvien toimitilaratkaisujen näkökulmasta. Työmme sujuvuutta, johtamista ja turvallisuutta haastavat samanaikaisesti sekä korostunut yksilöllisyys että lisääntyvä tarve organisaatiorajat ylittävään yhteisöllisyyteen ja ratkaisuihin. Kevätpäivän tavoitteena oli lisätä yhteistä ymmärrystä uudenlaisesta työn todellisuudesta, jakaa kokemuksia ja kirkastaa sitä, mitä työsuojelussa olisi tehtävä uudella tavalla.

Tapahtuman järjestivät Valtion työsuojelun yhteistyöryhmä yhteistyössä Valtiokonttorin valtion työelämäpalvelujen kanssa.

Kevätpäivän ohjelma rakentui kahden teeman ympärille, joiden tallenteet ja pääpuhujien esitysmateriaalit ovat katsottavissa alla. Tapahtuman runsaslukuinen ja aktiivinen osallistujajoukko pääsi osallistumaan keskusteluun mm. vastaamalla yhteisiin kysymyksiin, joiden yhteenvetoihin johdattavat linkit löytyvät artikkelin lopusta. Tallenteiden tekstityksen saa näkyviin videoiden alalaidasta (suorakaiteen muotoinen tekstitysikoni on neljäs oikealta).

Yksilöllisyyden aika – yhdessä yksin?

Tapahtuman ensimmäisessä teemassa projektipäällikkö Olli Viljanen Kevasta valotti työhyvinvoinnin näkökulmia ja pohti työhyvinvoinnin johtamisen yhteisöllisiä mahdollisuuksia.

Yhteisissä tiloissa – kokemuksia suunnittelusta yhteisiin käytäntöihin

Tapahtuman toisessa teemassa työympäristö- ja muutosjohtamisen asiantuntija Varpu Penninkilampi-Kerola Senaatti-kiinteistöistä avasi valtion työympäristöstrategioita, niiden toteuttamista ja yhteisten tilojen suunnittelussa virastojen kanssa tehtävää yhteistyötä. Lisäksi kuulimme tilojen käyttäjien kokemuksia Joensuun työympäristöhankkeesta erityisasiantuntija Katja Mäkeläiseltä ja asiantuntija, työympäristökummi Hanna Määttäseltä sekä Hämeenlinnan yhteisistä tiloista tarkastaja, 2. varatyösuojeluvaltuutettu Teija Manniselta. Lopuksi ylitarkastaja ja poliisin valtakunnallinen työsuojelupäällikkö Eini Hyttinen kuvasi yhteisten tilojen haasteita Poliisin näkökulmasta.

Tapahtuman lopun paneelikeskustelussa pureuduttiin yhteisten tilojen suunnitteluun ja käyttöön työsuojelun näkökulmasta. Keskustelussa pohdittiin erityisesti sitä, mitä työyhteisöissä ja työsuojelussa tulisi tehdä uudella tavalla työhyvinvoinnin edistämiseksi. Paneelissa keskustelivat työsuojelupäälliköt Vilja Arola Ulosottolaitoksesta ja Petri Nurmi Rikosseuraamuslaitoksesta sekä tietotyön erityisasiantuntija Heljä Franssila Senaatti-kiinteistöistä. Keskustelua moderoi työsuojelupäällikkö Anne Oksanen Digi- ja väestötietovirastosta.

Esitysmateriaalit

Tapahtuman pääpuhujien Olli Viljasen ja Varpu Penninkilampi-Kerolan esitysmateriaalit ovat ladattavissa alla olevista linkeistä. Tiedostot aukeavat uudella välilehdellä.

Olli Viljanen: Yksilöä suurempaa työhyvinvointijohtamista

Varpu Penninkilampi-Kerola: Kohti yhteisiä työympäristöjä

Yhteenvedot osallistujakysymysten vastauksista

Osallistujakysymysten yhteenvedot ovat ladattavissa alla olevista linkeistä. Tiedostot aukeavat uudella välilehdellä.

Yksilöllisyyden aika 1: Mikä monipaikkaisen työn arjessa haastaa eniten työkykyä?

(Tiedosto ei ole saavutettava ja sisältää sanapilven tekijöistä, jotka haastavat työkykyä monipaikkaisen työn arjessa. Vastausten perusteella keskeisimpinä tekijöinä erottuvat yksinäisyys, yhteisöllisyyden puute, ergonomia, tauotus ja häly.)

Yksilöllisyyden aika 2: Mitä tarvitsemme lisää, operatiivista, reflektiivistä vai sosiaalista aikaa?

(Tiedosto ei ole saavutettava ja sisältää pylväsdiagrammin, joka kuvaa vastausten jakauman seuraavasti: operatiivinen aika 28, reflektiivinen aika 69 ja sosiaalinen aika 72 vastausta.)

Yhteisissä tiloissa 1: Missä työskentelet useimmiten, etänä, toimistolla, liikkeessä vai muualla?

(Tiedosto ei ole saavutettava ja sisältää pylväsdiagrammin, joka kuvaa vastausten jakauman seuraavasti: etänä 112, toimistolla 71, liikkeessä (esim. kenttätyö tai ajoneuvo) 2 ja muu 2 vastausta.)

Yhteisissä tiloissa 2: Onko työpaikkasi toimitila perinteinen huonetoimisto, oman viraston monitilatoimisto, usean organisaation yhteinen monitilatoimisto vai jokin muu?

(Tiedosto ei ole saavutettava ja sisältää pylväsdiagrammin, joka kuvaa vastausten jakauman seuraavasti: perinteinen huonetoimisto 63, oman viraston monitilatoimisto 92, usean organisaation yhteinen monitilatoimisto 12 ja jokin muu 13 vastausta.)

Eväät työsuojeluun: Mitä ovat uuden työn yhteisöllisyyttä rakentavat pelisäännöt tai arvot?

(Tiedosto ei ole saavutettava ja sisältää sanapilven uuden työn yhteisöllisyyttä rakentavia pelisääntöjä tai arvoja kuvaavista avainsanoista. Vastausten perusteella keskeisimpinä erottuvat luottamus, avoimuus, arvostus, joustavuus, vuorovaikutus ja yhteistyö.)

Vastaa

Pakolliset kentät on merkitty *