Kiinnostaako ihmiskeskeinen kehittäminen? Uusi opintokokonaisuus eOppivassa

Ihmiskeskeinen kehittäminen varmistaa sen, että ratkaisuja tuotetaan todellisiin tarpeisiin. eOppivaan tuotetussa uudessa opintokokonaisuudessa perehdytään ihmiskeskeiseen kehittämiseen ja yhdessä tekemiseen. Opintokokonaisuus on kaikille avoin.

Kehittämistyötä tehdään yhdessä – ihmiskeskeinen kehittäminen kumppaneiden ja verkostojen kanssa -opintokokonaisuus koostuu viidestä osiosta ja sen kokonaiskesto on noin 60 minuuttia. Koulutuksen on toteuttanut Digi- ja väestötietovirasto osana valtiovarainministeriön Digitalisaation edistämisen ohjelmaa.  Opintokokonaisuuden on eOppivaan tuottanut HAUS Kehittämiskeskus.

Lisätietoa: https://dvv.fi/-/kiinnostaako-ihmiskeskeinen-kehittaminen-uusi-opintokokonaisuus-eoppivassa-

Aloita koulutus: https://www.eoppiva.fi/koulutukset/kehittamistyota-tehdaan-yhdessa-ihmiskeskeinen-kehittaminen-kumppaneiden-ja-verkostojen-kanssa/

Tutustu myös kurssiin Näkymiä muutoskykyyn, jossa pohditaan yhteiskunnan muutoskykyä. Mistä se muodostuu, millaisia taitoja ja kykyjä se pitää sisällään ja miksi meidän on tärkeää panostaa siihen juuri nyt?https://www.eoppiva.fi/koulutukset/nakymia-muutoskykyyn/

 

Är du intresserad av människocentrerad utveckling? Ny studiehelhet i eOppiva

Den människocentrerade utvecklingen säkerställer att lösningar produceras för verkliga behov. I den nya studiehelheten i eOppiva sätter man sig in i människocentrerad utveckling och samarbete. Studiehelheten är öppen för alla.

Studiehelheten Utvecklingsarbete utförs tillsammans – människocentrerad utveckling tillsammans med samarbetspartner och nätverk består av fem delar och dess totala längd är cirka 60 minuter.

Utbildningen har genomförts som en del av finansministeriets program för främjande av digitalisering och Expertstöd-verksamheten som genomförs av Myndigheten för digitalisering on befolkningsdata. Studiehelheten i eOppiva har producerats av HAUS Utvecklingscentral.

Läs mera: https://dvv.fi/-/kiinnostaako-ihmiskeskeinen-kehittaminen-uusi-opintokokonaisuus-eoppivassa-?languageId=sv_SE

Påbörja utbildningen: utbildningen: https://www.eoppiva.fi/koulutukset/manniskocentrerad-utvecklingsarbetet-utfors-tillsammans-med-samarbetspartner-och-natverk/

Vastaa

Pakolliset kentät on merkitty *