Case: Valtiovarainministeriö, Tiedonhallintakartta

#Tietokiri-case: Tiedonhallintakartta

Julkisen hallinnon tiedonhallintakartta on pääpiirteinen kuvaus julkisen hallinnon tiedonhallinnasta. Sen avulla nähdään, mitä tietoja eri tietovarannoissa ylläpidetään, miten tietoja luovutetaan tietovarantojen välillä ja millaisin edellytyksin tietoja olisi saatavilla toimijan tarpeisiin. Tiedonhallintakartan ylläpidosta säädetään laissa julkisen hallinnon tiedonhallinnasta (906/2019 6 §, tiedonhallintalaki). Kartta on apuväline ensisijaisesti ministeriöille niiden tietovarantojen yhteentoimivuuden ohjaustehtävässä ja lainsäädännön valmistelussa. Myös viranomaiset voivat hyödyntää kartan informaatiota arvioidessaan mahdollisuutta hyödyntää muiden toimijoiden hallinnassa olevaa tietoa ja tiedonhallinnan kehittämistoimien vaikutuksia muille toimijoille. Kansalaisille kartta tarjoaa kokonaiskuvan viranomaisten tehtävien hoitamisessa hyödynnettävistä julkisen hallinnon tietovarannoista.

Julkisen hallinnon tiedonhallintakartta on säännöllisesti ylläpidettävä tietoaineisto. Valtiovarainministeriön päätöksen mukaisesti kartta on julkisesti saatavilla ja sitä voi hyödyntää vapaasti.

Tiedonhallintakartan julkaisu  on toteutettu Valtionkonttorissa PowerBI-raporttina. Se luotiin tiiviissä yhteystyössä ylläpidosta vastaavien ministeriöiden kanssa, jotta lopputuote vastaisi tiedonhallintakartan käyttötarkoituksia  mahdollisimman hyvin. Kartan sisältö esitetään teksitaulukkoina, joissa kunkin tietovarannon ja tiedonluovutuksen tiedot ovat saatavilla. Taulukoiden tietoja  voidaan rajata useilla eri suodattimilla samanaikaisesti, ja ladata esimerkiksi Excel-tiedostona  jatkokäyttöä varten. Raportti sisältää myös ohjesivunkartan sisältämien tietokenttien kuvauksista käytön tukemiseksi.  Tiedonhallintakartan sisältö on laajempi kuin mitä ensimmäisessä vaiheessa on valtiovarainministeriön päätöksellä julkaistu vapaaseen käyttöön. Raporttiin toteutettiin toiminnallisuus, joka rajaa kartan tietoja esittävästä taulukosta vain valitut tiedot raportilla esitettäväksi ja ulkoisesti tallennettavaksi.

Ensimmäinen versio raportista sisälsi myös vaihtoehdon valita taulukosta vain tietyt sarakkeet, jotta ulkoinen tallennus esittäisi ainoastaan tarvitut tiedot. Tämä metodi ei sisältänyt rivien suodatusta samanaikaisesti, toiminto jonka käyttöedustajat kokivat keskeiseksi. Tämän puutteen takia sarakevalintatoimintoa ei ole implementoitu nykyversioon. Jatkokehityksen jälkeen se saatetaan lisätä takaisin, jos se nähdään hyödylliseksi.

Tämänhetkisessä muodossa tiedonhallintakartan tiedot näytetään  tekstitaulukkomuodossa. Tiedon visuaalisemmaksi esittämiseksi ja käytön tukemiseksi kartan tiedoista on suunniteltu kaavioita, kuten mahdollisesti sankey- ja sunburst-diagrammeja. [RS(2]  Kartan visualisaatiot ovat  vielä kehitysvaiheessa. Myös kartan tietosisällön ja sen laajuuden kehittäminen jatkuu ministeriöiden välisenä yhteistyönä ja vaikuttaa myös julkaisualustan toiminnallisuuksiin ja vaatii PowerBI-raportin kehittämistä.

Kirjoittaja

#Tietokiri

#Tietokiri

Vastaa

Pakolliset kentät on merkitty *