Kirahvit keskustelevat. Kuva Pixabaystä.

Dialogivalmennusta voi toteuttaa virtuaalisesti

Hallitusohjelman pohjalta käynnistettiin 2019 henkilöstöjohtamisen uudistusohjelman puitteissa ryhmä tekemään erilaisia kokeiluja vuorovaikutuksen ja dialogisuuden lisäämiseksi valtion organisaatioissa. Tässä sarjassa kerrotaan erilaisista kokeiluista teemaan liittyen eri virastoissa.

Valtiokonttorin työelämäpalveluissa olemme järjestäneet jo useampana vuonna dialogivalmennusta kiinnostuneille Erätauko -materiaalien pohjalta. Valmennukset ovat koostuneet kahdesta työpäivän mittaisesta läsnätilaisuudesta Helsingissä, jonne osallistujat ovat matkustaneet välillä pitkänkin matkan takaa. Valmennuksen sisältönä on ollut paitsi kuunnella alustuksia, tutustua Erätaukokortteihin ja keskustella niistä, myös harjoitella itse dialogin käymistä kasvotusten.

Viime keväänä tarjosimme dialogivalmennusta perinteiseen tapaan läsnätotetutuksena. Se oli suunnattu ensi sijassa kehittäjävalmennuksemme osallistujille. Tuli korona ja pohdimme tilaisuuden siirtämistä syksyyn tai sen toteuttamista virtuaalisesti. Vaikka ajatus dialogivalmennuksesta virtuaalisesti tuntui alkuunsa aika absurdilta, niin päätimme kuitenkin kokeilla.

Tiesimme, että koko päivän mittainen virtuaalinen tapaaminen on rankka, joten päätimme lyhentää tapaamisten mitan puoleen päivään. Samalla rukkasimme ohjelmaa ja muutimme harjoituksia. Ensimmäiseen tapaamiseen saimme innokkaan joukon osallistujia ja keskustelua virisi paljon. Huomaisimme pian, että vaikka käytimmekin pienryhmiä keskustelujen fasilitoinnissa, ryhmäkoko oli liian suuri. Samoin huomasimme, että kaksi kertaa puoli päivää ei riitä teeman riittävään käsittelyyn ja harjoitteluun.

Päätimmekin muuttaa toteutusta lennosta. Tarjosimme osallistujille kahden sijasta kolmea puolen päivän toteutusta ja lisäksi puolitimme ryhmäkoon. Toki se tarkoitti meille yhteensä kuutta tilaisuutta kahden sijasta ja osallistujille kolmea istuntoa kahden sijasta. Lisäksi mietimme tapaamisten välille välitehtävän uusiksi ja päätimme myös antaa niistä palautetta. Onneksi löysimme vielä yhteiset ajat Doodlen avulla ennen juhannusta ja saimme aikataulut kuntoon.

Toinen tapaaminen kahden eri ryhmän kanssa sujuikin jo huomattavasti leppoisammissa merkeissä. Aikaa oli enemmän keskustella ja osallistujat pääsivät paremmin ääneen. Välitehtävän, dialogitilaisuuden suunnitelman, tekeminen oli osallistujille mielekkäämpää, sillä he saivat siitä kirjallisen palautteen. Harjoituksiin jäi paremmin aikaa ja sitä kautta kokemuksia kertyi enemmän. Reflektoinnille jäi paremmin aikaa.

Oppina voi ottaa sen, että dialogiakin voi opiskella virtuaalisesti. Samalla perehtyy myös käytössä oleviin työkaluihin (Skype/Teams ja esim. Padlet) ja menetelmiin. Kuten mm. poikkeusajan dialogeissakin on todettu, onnistuu dialogin käyminen myös virtuaalisesti ja tulokset voivat niinkin olla hyviä. Dialogisen keskustelun pelisääntöjen noudattaminen on mahdollista myös virtuaalisessa keskustelussa. Toki samassa tilassa läsnä oleminen tuo vielä oman lisänsä vuorovaikutustilanteisiin.

Tänä syksynä tarjosimme uudelleen valmennusta kevään kokemusten innoittamina virtuaalisessa muodossa. Uusi ryhmä on nyt käynnissä ja konsepti kehittyy edelleen.

Kirjoittaja

Antti Seppänen

Kehittämispäällikkö, Valtiokonttori

Vastaa

Pakolliset kentät on merkitty *