Valtiolla matkapäivät putosivat puoleen vuonna 2020

Suomessa on eletty jo vuosi korona-aikaa. Valtionhallinnossakin on siirrytty mahdollisuuksien mukaan etätöihin ja samalla työhön liittyvä matkustaminen on vähennetty vain aivan välttämättömään.  Matkustusmäärän pudotus on ollutkin huomattava. Vuonna 2020 kertyi valtiohallinnon organisaatioissa (pl. Puolustusvoimat) matkapäiviä vain puolet (50 %) vuoden 2019 matkustusmäärästä, kun kokonaismäärä jäi noin 330 000 päivää edellisestä vuodesta.  Matkojen lukumäärä pieneni samalla aikavälillä kymmenen prosenttiyksikköä vähemmän, joten tekemättä on jäänyt erityisesti kestoltaan pidempiä matkoja.

Kolmannes vuoden 2020 työmatkoista tehtiin ennen korona-aikaa

Valtiohallinnon työmatkustamisessa korona-ajan alkaessa maaliskuussa 2020 tapahtunut muutos oli merkittävä, sillä kolmannes koko vuoden 2020 matkustuspäivistä ajoittui vuoden ensimmäisten 2,5 kuukauden ajalle.

Kaikkia valtiohallinnonkaan työtehtäviä ei kuitenkaan voida hoitaa kotikonttorilta, tai edes toimistosta, käsin. Tämä näkyy myös tarkasteltaessa matkustusmäärissä tapahtuneita muutoksia matkatyypeittäin. Matkatyypillä tarkoitetaan matkan kohdetta ja tarkoitusta kuvaavaa tietoa, joka kirjataan matkasuunnitelmiin ja -laskuihin.  Ulkomaille suuntautuneita muuttomatkoja lukuun ottamatta matkustuksen vähentyminen näkyy kaikkien matkatyyppien luvuissa, joskin esimerkiksi kulu- ja kilometriveloituksissa matkapäivät vähenivät vuonna 2020 vain noin 20 prosenttia vuoden 2019 tasosta. Työtehtävien hoitamisen kannalta välttämätön liikkuminen näyttääkin lukujen perusteella keskittyneen Suomen sisäiseen matkustamiseen, koska esimerkiksi ulkomaanmatkoiksi kirjatut matkapäivät vähenivät vuonna 2020 viidennekseen edellisen vuoden määrästä.

Kuluvan vuoden kehitystä on maaliskuussa vielä vaikeaa ennustaa, mutta matkustuksen laskeva trendi on kuitenkin valtionhallinnossa jatkunut. Toki ensimmäisten 2,5 kuukauden vertailukohteena on vuoden 2020 puolella olosuhteiltaan aivan erilaisen aikakauden luvut, mutta vähennystä niihin on sekä matkapäivien että matkojen määrissä tällä hetkellä noin 30 prosenttia, ulkomaan kohteissa jopa 95 prosenttia. Toisaalta viime kevään kaltaista uutta matkustusmäärien romahdusta tämänhetkisestä tilanteesta tuskin tapahtuu. Ja kuten todettua, läheskään kaikkea työtehtäviin liittyvää matkustamista ei vain voida jättää tekemättä.

Kirjoittaja

#Tietokiri

#Tietokiri

Vastaa

Pakolliset kentät on merkitty *