Miten voin työssäni torjua rasismia ja syrjintää?

Rasismin torjuminen on osa valtion henkilöstön osaamista, muistutti rasismin vastainen viikko 15.–21.3.2021. Valtionhallinnon työntekijöinä voimme edistää hallinnon monimuotoistumista ja kehittää lainsäädäntöä ja politiikkaa antirasistiseen suuntaan.

​​​​​​​​​​​​​​Rasismi​a koskeva keskustelu ja ymmärrys yhteiskunnassa on lisääntynyt Black Lives Matter –liikkeen nostettua teemaa esi​in. Ymmärretään, ettei rasismi ole vain yksilöiden välistä tahallista ennakkoluuloihin ja pelkoihin perustuvaa käytöstä, vaan rasismi voi näyttäytyä myös piilevinä asenteina tai yhteiskunnan rakenteissa. Rasismi aiheuttaa eriarvoistumista ja vahingoittaa sen kohteiden lisäksi koko yhteiskuntaa. Se pitää sisällään valta-aset​elmin ylläpidettyä ajatusta siitä, että tietyt ihmisryhmät ovat toisia alempiarvoisempia.

Valtakunnallinen rasismin vastainen viikko oli hyvä tilaisuus muistuttaa, että rasismin torjuminen – antirasistinen toiminta – on osa valtion henkilöstön osaamista. Valtionhallinnon työntekijöinä voimme edistää valtionhallinnon monimuotoistumista ja kehittää lainsäädäntöä ja politiikkaa antirasistiseen suuntaan.

TEM julkaisi hallitusohjelmaan perustuvan työelämän monimuotoisuusohjelman​

Työ- ja elinkeinoministeriö julkaisi rasismin vastaisella viikolla hallitusohjelmaan perustuvan työelämän monimuotoisuusohjelman, jonka avulla halutaan tukea yrityksissä ja julkisen sektorin organisaatioissa tehtävää työelämän monimuotoistumista ja inklusiivisuutta koskevaa työtä. TEM:n ohjelmassa monimuotoisuutta lähestytään maahanmuuttajien sekä maahanmuuttajiksi oletettujen näkökulmasta. Työelämästä halutaan tehdä vastaanottavaisempaa, sillä maahan muuttaneet kohtaavat tällä hetkellä merkittävää syrjintää niin rekrytoinneissa kuin työssä etenemisessä.

OM:stä tulossa rasismin vastainen ja hyvien väestösuhteiden toimintaohjelma

Oikeusministeriön valmistelema rasismin vastainen ja hyvien väestösuhteiden toimintaohjelma kattaa laajemmin etnisten vähemmistöjen kokeman syrjinnän vastaiset toimet eri elämänalueilla. Ohjelma tullaan julkaisemaan keväällä 2021.​

VM lisää monimuotoisuuslausekkeen käytön rekrytointiohjeeseen​

Myös valtiovarainministeriön valtionhallinnon kehittämisosastolla suunnitellaan toimenpiteitä positiivisen erityiskohtelun, kielitaitovaatimusten ja erivapausmenettelyn tiimoilta. Monimuotoisuuslausekkeen käyttäminen rekrytoinnissa tullaan lisäämään VM:n ohjeeseen virantäytön periaatteista. Monimuotoisuuslauseke on mukana myös äskettäin julkaistun ohjeen hakijaviestinnästä rekrytoinnissa kokonaisuudessa.

Lisäksi työelämän monimuotoisuusohjelman osana tullaan luomaan virkamiehille suunnattu koulutus työelämän monimuotoisuuden ja antirasismin edistämisestä.

Virkamies, voit jo nyt

Kirjoittajat​​​

Neuvotteleva virkamies Anna Bruun, työ- ja elinkeinoministeriö
Hankepäällikkö Michaela Moua, oikeusministeriö
Neuvotteleva virkamies Päivi Rissanen, valtiovarainministeriö

Kirjoittaja

Vierailija

Vastaa

Pakolliset kentät on merkitty *