Vaikuttavuutta ja vastuullisuutta kansainvälisillä vesillä – Traficomin ja John Nurmisen säätiön hanke rohkaisee yhteistyöhön

Tammikuussa Valtiokonttorille avautui mahdollisuus vierailla Traficomilla ja keskustella asiantuntija Juulia Suikulan kanssa viraston kestävyys- ja vastuullisuustyöstä. Puheenaiheina olivat viraston kestävyys- ja vastuullisuustyö sekä yhteistyöhanke John Nurmisen säätiön kanssa. Vierailu oli antoisa ja totesimmekin yhdessä, kuinka virkistävää oli keskustella tärkeistä asioista kasvokkain meille kaikille tutun ja totutun etäpalaveroinnin sijasta.

Juulia on työskennellyt vuodesta 2022 alkaen Traficomilla aloittaen Kestävä Ympäristö -verkostossa liikenteen ja vastuullisuuden parissa. Juulian tullessa Traficomiin organisaatiossa oli tehty ensimmäinen vastuullisuusraportti, ja hän onkin päässyt näkemään vastuullisuusraportoinnin kehitystä omasta työstään käsin:

”Nyt edessä on kolmas vastuullisuusraportti. Vastuullisuus- ja kestävyys eivät suinkaan ole uusia teemoja viraston tekemisessä, mutta nyt raportoinnin myötä tuntuu, että tarkastelemme vielä enemmän omaa toimintaamme näiden kautta ja osaamme toimintamme vastuullisuutta entistä paremmin. Näin kestävyyden ja vastuullisuuden teemat ovat myös mielessä enemmän jokapäiväisessä tekemisessä ja sen kehittämisessä”, Juulia kuvaa viraston vastuullisuustyötä.

Vastuullisuus on läsnä Traficomin asiantuntijoiden työssä joka päivä

Monet vastuullisuustyöhön liittyvät asiat voivatkin olla sellaisia, joita organisaatioissa toteutetaan jo. Raportoinnilla näitä voi jäsennellä ja tuoda esiin sidosryhmille laaja-alaista työtä vastuullisuuden saralla.

”Meillä virastossa tehdään todella monipuolisesti töitä kestävän, turvallisen ja toimivan liikenteen ja viestinnän sekä saavutettavuuden ja esteettömyyden eteen. Edistämme esimerkiksi laajakaistaverkkojen rakentamista alueille, joille niitä ei markkinaehtoisesti saada. Viestintäpuolella seuraamme ääni- ja tekstityspalveluvelvoitteen toteutumista”, Juulia kertoo.

”Traficomista saattaa olla sellainen kuva, että keskitymme vain autoiluun, mutta meillä tehdään monipuolisesti töitä muidenkin liikennemuotojen, kuten kävelyn ja pyöräilyn, joukkoliikenteen sekä meri-, lento- ja raideliikenteen kestävyyden eteen”, Juulia täsmentää.

Sisäisesti Traficomilla on koko talon kattava ympäristöverkosto, johon kuuluu eri osaamisalueiden asiantuntijoita. Verkostossa koordinoidaan ympäristöön liittyviä asioita ja verkosto on yhteyspiste ministeriöön. Myös ulkoisten sidosryhmien kanssa työskentely on tärkeä osa vastuullisuustyötä ja sen kehittämistä. Traficom tekee yhteistyötä esimerkiksi vammaisjärjestöjen kanssa, mistä saadaan hyödyllistä tietoa liikennejärjestelmän esteettömyyden kehittämiseksi.

Tulevaisuudennäkymiä vastuullisuustyölle

Vastuullisuustyölle antaa uutta nostetta myös Traficomin tuleva vastuullisuusohjelma, jota työstetään parhaillaan. Vastuullisuusohjelmalla on tarkoituksena luoda enemmän tulevaisuuteen suunnattua tekemistä ja tavoitteellisuutta.

”Tarkoituksena olisi myös osallistaa henkilöstöä enemmän ja saada heitä mukaan vielä enemmän vaikuttamaan esimerkiksi vastuullisuustavoitteisiin ja mittareihin. Kannustamme henkilöstöä ideoimaan omia vastuullisuustekoja, joihin on helppo sitoutua. Meillä on myös aika kokeileva ilmapiiri. Olisi mukava tehdä esimerkiksi talon sisäisiä tempauksia ja rohkaista näin henkilöstöä erilaisiin asioihin”, Juulia kertoo.

Vastuullisuuteen liittyvää yhteistyötä tehdään virastossa niin kansainvälisesti kuin Suomen sisällä. Esimerkkinä tästä on liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan koordinoima ryhmä, johon kuuluu Väylävirastolta, Ilmatieteen laitokselta ja Traficomilta vastuullisuuden parissa työskenteleviä asiantuntijoita. Ryhmä on kokoontunut säännöllisesti jo useamman vuoden ajan ja on keskittynyt vastuullisuusraportointiin. Ryhmässä on esimerkiksi jaettu hyviä toimintatapoja ja pohdittu mittareita.

Minkälaiselta voi sitten näyttää yhteistyö kolmannen sektorin ja yritysten kanssa?

Yhteistyö John Nurmisen säätiön kanssa

Traficomin ja John Nurmisen säätiön yhteistyöhankkeessa kartoitettiin kemikaalisäiliöalusten tankinpesuun liittyviä päästöjä. Hankkeen ytimessä oli tunnistaa, mitkä ovat vaarallisia riskikemikaaleja, arvioida päästömääriä ja sitä, miten tätä tunnistettua kemikaalikuormaa Itämereen voidaan vähentää. Juulia oli hankkeessa mukana Traficomin puolelta laskemassa päästömääriä kemikaaleille. Traficom haluaa esittää kiitokset John Nurmisen säätiön suuntaan aktiivisesta yhteistyöstä ja yhteydenpidosta yritysten suuntaan.

”Meillä innostuttiin kovasti, kun säätiön puolelta pari vuotta sitten otettiin yhteyttä. Olemme saaneet hankkeeseen yrityksiä onnistuneesti mukaan ja olemme aidosti saaneet päästömääriä vähennettyä”, Juulia kertoo.

Yhteistyö on myös ollut siinä mielessä erittäin onnistunut, että se on poikinut laajempaakin jatkotyötä hankkeelle. Ruotsin vastaava liikennevirasto sekä Ruotsin itämeri-järjestö Coalition Clean Baltic on saatu mukaan hankkeeseen. Tämän lisäksi työ on laajentumassa muutoinkin Itämeren alueelle: esimerkkinä tästä on tuleva työpaja Latviassa. Työ siis jatkuu ja sen vaikutukset laajenevat askel kerrallaan päästöjen vähenemiseksi. Toivon mukaan myös muut organisaatiot voivat saada hankkeesta oppeja sidosryhmäyhteistyöhön.

”Tekemällä saadaan aikaiseksi. Pitää tarttua epäkohtiin. Tämäkin hanke on vaatinut onnistuakseen paljon avointa vuoropuhelua sekä yhteistyötä. Kun asioita nostetaan pöydälle, silloin löytyy usein myös ratkaisuja. Lisäksi huomasimme, että kun on saatu yksi toimija mukaan, niin sitten myös muut ovat rohkaistuneet”, Juulia kuvailee.

Juulia kannustaa yhteistyömahdollisuuksien havaitsemiseen

”Yleisesti kannustaisin miettimään erilaisia yhteistyömahdollisuuksia. Jos tunnistaa omassa organisaatiossaan jonkun epäkohdan tai organisaatio on työstämässä jotain, voi vaikka miettiä järjestöjä tai säätiöitä, yrityksiä, jotka tekevät asian eteen jo työtä. Tässä hankkeessa on onnistunut juuri hyvin tietämyksen ja osaamisen yhdistäminen, jonka ansiosta olemme myös tehokkaasti saaneet asioita tehtyä.” Juulia kiteyttää.

Entä mitä jokainen virkamies voisi omassa työssään pitää mielessään vastuullisuuteen liittyen?

”Näen, että oman tietoisuuden kasvattaminen on tärkeää. Tätä kautta voi ehkä huomioida omassa toiminnassaan ja työssään kestävyyden ja vastuullisuuden eri näkökulmat paremmin. Itse kannustan arjessakin kaikkia miettimään, miten tulee töihin ja mitä vaikka syö lounaaksi. Myös se, millainen työilmapiiri on, on tärkeä osa työpaikan vastuullisuutta”, Juulia pohtii.

Kirjoituksen julkaisun aikaan Juulia Suikula on siirtynyt John Nurmisen Säätiön palvelukseen. Yhteistyö Traficomin kanssa jatkuu luontevasti vaikuttavan vastuullisuustyön merkeissä.

Tutustu Traficomin vastuullisuustyöhön organisaation verkkosivuilta.

Natalien henkilökuva

Kirjoittaja

Natalie Alén

Korkeakouluharjoittelija, Valtiokonttori

Vastaa

Pakolliset kentät on merkitty *