Valtion henkilöstötutkimuksen uudistaminen aloitettiin yhdessä asiakkaiden kanssa

Valtion henkilöstötutkimuksen sisällön uudistaminen toteutetaan kuluvan vuoden aikana. Tavoitteena on päivittää tutkimuksen sisältö vastaamaan tämän päivän työelämän tarpeita sekä parantaa sen hyödynnettävyyttä työelämän kehittämisen ja johtamisen työkaluna.

Uudistus tehdään valtiovarainministeriön ohjauksessa ja yhteistyössä Palkeiden asiakasvirastojen kanssa. Mukana ovat valtiovarainministeriön ja Palkeiden lisäksi Eduskunnan kanslia, Kuntien eläkevakuutus Keva, Poliisihallitus, Rikosseuraamuslaitos, Tilastokeskus, Työterveyslaitos, Valtiokonttori ja Verohallinto. Lisäksi kumppanina on Eezy Flow, jolla on laaja kokemus henkilöstökokemuksen kehittämisestä tutkimuksen, valmennusten ja konsultoinnin avulla. Nykyinen valtion henkilöstötutkimus (VMBaro) on Eezy Flowlle tuttu entuudestaan.

Uudistustyötä tehdään yhteisissä työpajoissa kevään aikana. Syksyllä ovat vuorossa järjestelmän testaus, mahdolliset pilotoinnit sekä käyttöönottojen aloitus. Työn edetessä asiakkailla on mahdollisuus vaikuttaa kyselyn sisältöön. Uusittu henkilöstötutkimuksen sisältö sekä ohjeet sen hyödyntämiseen ja purkamiseen tulevat kaikille käyttöön vuonna 2025. Henkilöstötutkimuksen ylläpito ja kehittäminen sekä vertailutiedon tuottaminen ovat Palkeiden vastuulla.

Uudistustyö käynnistyi yhteisellä tapaamisella

Uudistustyö käynnistettiin yhteisellä verkkotapaamisella perjantaina 9.2. Samalla aloitettiin työpajatyöskentely pohtimalla yhteisiä tavoitteita uudistukselle: mitä pitäisi muuttaa ja millaisia hyötyjä tavoitellaan.

Palkeiden henkilöstöpalveluiden johtaja Soile Röppänen totesi avauspuheenvuorossaan, että on hienoa, kuinka laaja asiantuntijajoukko on saatu koolle yhdessä parviälynä uudistusta tekemään. Hän toivoi osallistujia olemaan uuden luomisen äärellä uteliaita, kysymään paljon mutta myös pysähtymään kuuntelemaan. Soile muistutti myös, että on tärkeää pystyä luopumaan vanhasta, kun luodaan uutta.

Myös valtiovarainministeriön henkilöstöpolitiikkayksikön päällikkö Juha Madetoja toi terveisensä työryhmälle. Henkilöstötutkimuksen sisällön uudistaminen on yhtenä toimenpiteenä vasta ilmestyneessä Työtä Suomen parhaaksi – valtion henkilöstöstrategia 2030 -julkaisussa.

Aalto-yliopiston liiketoimintajohtaja Laura Sivulan puheenvuoron kautta osallistujat pääsivät pohtimaan, mitä tämän päivän henkilöstötutkimuksen tulisi sisältää ja mitata, jotta se olisi aito työtyytyväisyyden edistämisen ja johtamisen apuväline.  Laura nosti esille mielenkiintoisia havaintoja tuoreesta Future of Job report 2023 -raportista, kuten ettei tekoälyn, robotiikan ja digitalisoitumisen kasvu uhkaa työpaikkojen määrää vaan ennemminkin haastaa työntekijöiden osaamisen.

Vastaa

Pakolliset kentät on merkitty *