#Tietokiri-case: Yritysten kustannustuen analyysi ja raportointi

Tavoite

Hallitus teki kesäkuussa 2016 linjauksen kustannustuesta yrityksille, joiden liikevaihto on pudonnut merkittävästi koronaviruksen vuoksi ja joilla on vaikeasti sopeutettavia kustannuksia. Yritysten kustannustuki oli haettavissa Valtiokonttorista 7.7.–31.8.2020.

Valtiokonttorin analysointipalvelu toteutti kustannustuesta analyyseja ja raportteja niin julkisen yleisön käyttöön kuin sisäisesti tulosohjauksen (valtiovarainministeriön) ja toiminnan suunnittelun tarpeisiin.

Toimintasuunnitelma

Ennen kustannustuen haun alkamista analysointiin mikä olisi tuen kokonaissumma perustuen yritysten ilmoittamiin liikevaihto- ja palkkatietoihin ja kuinka tuki jakautuisi. Analyysin pohjalta suunniteltiin käsittelyn prosesseja. Lisäksi Valtiokonttorin analysointipalveluiden tiimi tapasi kesäkuussa työ- ja elinkeinoministeriön ja ELY:jen edustajia kuullakseen oppeja heidän toteuttamistaan koronatukiraporteista. Raportoinnin tarpeet määriteltiin, tietolähteet kartoitettiin ja raporteista rakennettiin rungot, jotta ne voitaisiin toteuttaa ripeästi hakuajan alettua.

Ratkaisu

Kustannustuen julkinen ja sisäinen raportti otettiin käyttöön kaksi päivää hakuajan alkamisen jälkeen.

Julkisen yleisön tarpeisiin toteutettiin PowerBI:llä päivittäin päivittyvä vuorovaikutteinen raportti. Raportilla pyrittiin tarjoamaan tietoa niin median, toimialajärjestöjen kuin Tilastokeskuksen ja yliopistojen tapaisten datan hyödyntäjien tarpeisiin, joten se tarkasteli kustannustukea niin y-tunnustasoisesti kuin myös alueittain, toimialoittain ja yritysten kokoluokittain. Raporttiin voi tutustua Valtiokonttorin sivuilla: https://www.valtiokonttori.fi/tilastot-ja-raportit/tilastoja-korvaus-ja-vahinkopalveluista/tilastoja-yritystuki/.

Katsaus kustannustukeen 29.9.2020

Hankejohdon ja esimiesten käyttöön toteutettiin PowerBI:llä sisäisiä raportteja hakemusten käsittelyajan ja muiden mittarien seurantaan. Lisäksi analysointitiimi toteutti kohdennettuja analyysejä ministeriöille ja toimialajärjestöjen edustajille.

Toimeksiannon palaute

Kustannustuen raportti ja analyysit saivat kiitosta ohjaavalta ministeriöltä, medialta ja asiakkailta. Lähes reaaliaikainen toteumatieto helpotti toiminnan organisointia ja teki siitä läpinäkyvää myös yrityksille, medialle ja kansalaisille. Julkinen raportointi vastasi medioiden tietotarpeisiin siinä määrin onnistuneesti, että erilliskysymyksiä saapui viestintään tavallista vähemmän ja kysyjiä voitiin ohjata hakemaan tarvitsemansa tiedot Valtiokonttorin sivuilta.

Mitä seuraavaksi?

Kustannustuen hakuajan päätyttyä Valtiokonttorin analysointipalvelut tukevat sisäistä tarkastusta sekä tuottavat näkymää tuen kokonaiskuvasta. Hakemusten käsittelyaika jatkuu vuoden 2020 loppuun saakka.

 

Kirjoittaja

#Tietokiri

#Tietokiri

Vastaa

Pakolliset kentät on merkitty *