Palvelut haukkaavat suurimman osan julkisten hankintojen potista

Vuonna 2019 Hilmassa julkaistujen hankintojen kolme suurinta hankintalajia ovat palvelut, rankennusurakat ja tavarat, jotka muodostavat 99,2 prosenttia kaikista vuoden hankinnoista. Hilmassa julkaistujen ilmoitusten euromääräinen arvo on vuonna 2019 yhteensä 34,7 mrd. euroa.

Muita ilmoitettuja hankintalajeja ovat suunnittelukilpailut (0,048 %) ja koulutuspalvelut yhteishankintana (0.016 %). Hankintalaji jää tuntemattomaksi 0,016 prosentin osalta kaikista kyseisen vuoden ilmoituksista. Yhteensä näiden kolmen osuus kaikista ilmoituksista on 27,4 milj. euroa.

Kuviota tarkasteltaessa on hyvä ottaa huomioon, että Hilma-ilmoitukset eivät kuvaa yksiselitteisesti julkisten hankintojen vuotuista määrää, sillä ne sisältävät sekä hankintailmoituksissa ilmoitetut ennakoidut arvot että jälki-ilmoituksissa ilmoitetut arvot, jolloin sama hankinta voi olla mukana kokonaissummassa kahteen kertaan.

Lisätietoja

vuosi hankintalaji e osuus
2019 Palvelut 14230566219 0.4106231837
2019 Rakennusurakka 12654147177 0.3651355905
2019 Tavarat 7771308927 0.2242412258
2019 Suunnittelukilpailu 16489900 0.0004758163
2019 Ei tiedossa 5491628 0.0001584610
2019 Koulutuspalvelut yhteishankintana 5405000 0.0001559613

Kirjoittaja

#Tietokiri

#Tietokiri

Vastaa

Pakolliset kentät on merkitty *