#Tietokiri-case: Paikkatiedot auttavat tulvariskien hallinnassa

Mitä ongelmaa ratkaistiin ja miksi?

Tulvat aiheuttavat pahimmillaan merkittäviä vahinkoja. ELY-keskukset sekä Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) ja Ilmatieteen laitoksen muodostama Tulvakeskus seuraavat tilanteen kehittymistä tiiviisti tulva-aikaan. Tulvavaara-alueiden kartoittamiseen ja tulvariskien hallinnan suunnitteluun tarvitaan ajantasaisia paikkatietoaineistoja.

Mitä tehtiin?

Tulvakartat muodostavat perustan tehokkaalle tulvariskien hallinnalle. Tulvakarttoja laativat muun muassa ELY-keskukset ja niitä hyödyntävät esimerkiksi kunnat ja pelastuslaitokset.

Tulvakartoituksessa määritellään aluksi eri suuruisten tulvien tulvaveden korkeuksia. Jokien vedenkorkeuksien mallintamisessa käytetään virtausmalleja. Näiden laatimista varten tarvitaan korkeustietoa niin uoman pohjasta kuin maanpinnalta.

Mallintamisessa hyödynnetään Maanmittauslaitoksen tuottamaa KM2-korkeusmallia. Lopuksi määritetyistä vedenkorkeuksista vähennetään korkeusmallin mukainen maanpinnan korkeus. Näin nähdään tulvan peittävyys sekä vesisyvyys tietyssä tulvatilanteessa tietylle kohdalle.

Valmiita tulvakarttoja voi katsella tulvakarttapalvelusta osoitteesta www.ymparisto.fi/tulvakartat.

Mitä saavutettiin?

Maanmittauslaitoksen korkeusmalli on mahdollistanut kustannustehokkaasti niin tulvien, virtausreittien kuin valuma-alueiden aikaisempaa tarkemman mallinnuksen. Tulvakarttojen avulla voidaan suunnitella etukäteen toiminta tulvatilanteessa, kuten tilapäiset suojaukset ja asukkaiden evakuoinnit.

Mitä seuraavaksi?

Tulvakartat ovat myös keskeinen työkalu ilmastonmuutokseen sopeutumisessa. Niiden avulla voidaan varautua tulevaisuuden tulvariskeihin esimerkiksi maankäytön suunnittelussa.

Tulvakarttojen lisäksi maanpinnan muotoja kuvaavaa digitaalista korkeusmallia voidaan hyödyntää moneen muuhunkin tarkoitukseen, kuten geologisessa tutkimuksessa sekä metsäsektorilla.

Korkeusmalli on avointa aineistoa, joten se on helposti hyödynnettävissä myös monenlaiseen harrastuskäyttöön. Korkeusmallin voi kuka tahansa ladata käyttöönsä Maanmittauslaitoksen avoimien aineistojen tiedostopalvelusta.

Lue lisää KM2-korkeusmallista ja sen hyödyntämisestä: Suomen kattavaa korkeusmallia tarvitaan tulvien ja ilmastonmuutoksen torjunnassa

Kirjoittaja

#Tietokiri

#Tietokiri

Vastaa

Pakolliset kentät on merkitty *