Kohti osallistavampia etätilaisuuksia

Kohti osallistavampia etätilaisuuksia

Etätyön osuus on lisääntynyt ja etäkokousten määrä sitä myötä kasvanut. Samalla, kun kokouksia on etänä enemmän kuin koskaan, niiden laatuun ollaan usein tyytymättömiä. Kokouksia on paljon ja osallistujilla on moniajo päällä eli he tekevät samaan aikaan muita töitä. Vuorovaikutus jää pinnalliseksi ja osallistujilla on eristäytynyt olo.

Miten saada laatua etätilaisuuksiin? Kuinka saada moniajo loppumaan ja osallistujien läsnäoloa lisättyä? Miten saa käyntiin keskustelevamman ja osallistavamman tilaisuuden etänä?

Välillä on kaikissa työyhteisöissä hyvä pysähtyä yhdessä tärkeiden asioiden äärelle. Jotta moniäänisyys ja osallistujien erilaisuus voisi kasvaa voimavaraksi, tarvitaan huomion kiinnittämistä tilaisuuden suunnitteluun ja toteutukseen. Hyvin vedetty etäkokous voi parhaimmillaan lisätä tehokkuutta, tuloksia ja hyvinvointia samaan aikaan. Se saattaa jopa energisoida osallistujaansa.

Näitä pohdimme, kun keväällä ensin toteutimme MML:n Sari Marttilan ja Eeva Sankarin kanssa yhdessä virtuaalifasilitointivalmennusta pienelle kehittäjien pilottiryhmälle. Unelma heräsi samalla toteuttaa teemasta myös verkkokurssi, jotta osaaminen saavuttaisi laajemmat joukot. Aloitimme suunnittelun pienellä ryhmällä kesällä. Mukaan tulivat tässä vaiheessa myös Anu Lehikko Karvista ja Minna Kantola VM:stä. Syyskuussa käynnistimme yhteistyön HAUSin kanssa verkkokurssin toteuttamiseksi eOppivaan. Lopullisessa toteutustiimissä olivat Anton Salovuori ja Janne Marjanen HAUSista, Sari Marttila MML:sta, Anu Lehikko Karvista ja Antti Seppänen VK:sta.

Verkkokurssi rakentui syksyn aikana ideonnista käsikirjoituksen ja videoiden kuvausten kautta valmiiksi verkkokurssiksi https://www.eoppiva.fi/koulutukset/kohti-osallistavia-etatilaisuuksia/. Sen ideana on juurikin perehdyttää opiskelijansa etätilaisuuksien osallistavampaan toteuttamiseen. Verkkokurssi julkaistiin 25.11.2020 ja ainakin näin alkuun kiinnostus on ollut suurta.

Kurssin opiskelemiseen on useita tapoja. Sen voi käydä itseopiskeluna yksilötyönä tai kerätä omasta virastosta tai verkostosta pienryhmän, jonka kanssa yhdessä teemaan tutustuu. Jälkimmäinen yhteisöllinen tapa on varmasti oppimisen kannalta parempi. Kannustan myös kokeilemaan opittuja asioita käytännössä hyvin matalalla kynnyksellä. Kurssin sisällä on useita keskustelualueita, joihin toivon syntyvän yhteistä keskustelua teemasta.

Aika kertoo, miten hyvin verkkokurssi löytää opiskelijoita ja minkälaista palautetta heiltä saamme. Tarkoitus olisi talvella palata aiheeseen ja viilata kurssia paremmaksi palautteen pohjalta. Toivomme, että osallistujat aktiivisesti antaisivat palautetta kurssista ja auttaisivat siten sen kehittämisessä.

Kirjoittaja

Antti Seppänen

Kehittämispäällikkö, Valtiokonttori

Vastaa

Pakolliset kentät on merkitty *