83 587 032 arkistoitua asiakirjaa Kelan vanhojen potilastietojen arkistoon

Kelan vanhojen potilastietojen arkistoon on arkistoitu tällä hetkellä 83,6 miljoonaa asiakirjaa. Vanhojen potilastietojen arkisto on Kelan Kanta-palvelujen ylläpitämä ja Kanta-palveluihin kuuluva palvelu.

Vanhoilla tiedoilla tarkoitetaan sellaisia potilastietoja, jotka on tallennettu terveydenhuollon tietojärjestelmiin ennen Potilastiedon arkisto -palvelun käyttöönottoa. Vanhoihin tietoihin kuuluvat myös sellaiset potilastiedot, jotka ovat tallennettu terveydenhuollon tietojärjestelmiin Potilastiedon arkiston käyttöönoton jälkeen, mutta joiden välittäminen Potilastiedon arkistoon käynnistyy myöhäisemmässä vaiheessa sosiaali- ja terveysministeriön (STM) vaiheistusasetuksen (1257/2015) mukaisesti.

Keskeisimpinä vanhojen tietojen arkistoinnin hyötyinä voidaan rekisterinpitäjän näkökulmasta pitää käytöstä poistuneiden, tietovarantoina toimivista järjestelmistä eroon pääseminen, arkistointivelvoitteen täyttyminen sekä mahdollisesti tietojen parempi käytettävyys ja näkyvyys Kanta-arkiston kautta.

DigiFinland toteuttaa kansallisen Sähköinen arkistointi -projektin vuosina 2020–2021. Projekti tukee ja ohjaa vanhojen sosiaali- ja terveydenhuollon tietojen arkistointia toteuttavia alueita laadukkaan ja kustannustehokkaan vanhojen tietojen arkistointiratkaisun valinnassa ja toteutuksessa. Projektin tavoitteena on lisätä Kelan vanhojen potilastietojen arkistopalvelun käyttöönottoja ja käyttöaktiivisuutta. Projekti toteutetaan tiiviissä yhteistyössä sidosryhmien kuten sosiaali- ja terveysministeriön (STM), Kelan ja arkistointia toteuttavien alueiden kanssa.

Lisätietoa Sähköinen arkistointi -projektista löydät täältä.

Kirjoittaja

#Tietokiri

#Tietokiri

Vastaa

Pakolliset kentät on merkitty *