Julkisten hankintojen toimittajamäärä kasvaa

Yhteishankintayksikkö Hanselin sopimustoimittajien lukumäärä kasvoi vuoden 2019 lopun 480 toimittajasta 640 toimittajaan vuoden 2020 loppuun mennessä, eli 33,33 prosentilla.
Sopimustoimittajien lukumäärä on kasvanut voimakkaasti, koska yhä useampi yhteishankinta jaetaan osiin tai toteutetaan niin sanottuna dynaamisena hankintajärjestelmänä. Niihin pääsevät sopimustoimittajiksi mukaan kaikki asetetut vähimmäiskriteerit täyttävät yritykset koko sopimuskauden ajan.
Yhteishankintojen ensisijainen tavoite on lisätä tehokkuutta julkisissa hankinnoissa. Niitä kilpailutettaessa varmistetaan markkinoiden toimivuus esimerkiksi jakamalla hankintoja alueellisesti, asiakasryhmittäin tai useammille sopimustoimittajille. Tavoite terveen kilpailun tukemisesta koskee kaikkia julkisia hankintoja, minkä vuoksi yhä useamman yrityksen mukaantulo sopimustoimittajiksi yhteishankintoihin on erittäin hyvä uutinen.

Hanselin sopimustoimittajien määrät kymmenellä suurimmalla alueella

Kirjoittaja

#Tietokiri

#Tietokiri

Vastaa

Pakolliset kentät on merkitty *